AKTUALNOŚCI

Zdjęcia z planu filmowego "Bitwa o Anglię"

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez Szkolny Punkt Konsultacyjny w Londynie na prezentację multimedialną pt. "75. rocznica Bitwy o Anglię- bohaterstwo polskich lotników". Częścią prezentacji multimedialnej przygotowywanej na konkurs jest  nagranie filmowe polskich lotników z dywizjonu 303, których zagrali uczniowie naszej szkoły.  Na plan filmowy wybraliśmy okolice lotniska w Wheeling.

Zdjęcia z planu filmowego
Zdjęcia z planu filmowego
Zdjęcia z planu filmowego
Zdjęcia z planu filmowego
Zdjęcia z planu filmowego
Zdjęcia z planu filmowego
Zdjęcia z planu filmowego
Zdjęcia z planu filmowego
Zdjęcia z planu filmowego

Legitymacje Szkolne

Pragniemy poinformować, że przez trzy najbliższe soboty października, tj. 10, 17 i 24 można przekazywać wychowawcom klas legitymacje szkolne w celu przedłużenia ich ważności. Po 24 października legitymacje nie będą przyjmowane.
Uczniowie, którzy nie posiadają legitymacji, proszeni są o wypełnienie wniosku i załączenie aktualnego zdjęcia legitymacyjnego. 
Obowiązują nowe wnioski o legitymacje dostępne u wychowawców klas.
 
Kierownik SPK, Ewa Krasoń

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/16

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 12 września o godzinie 10:30 rano w nowej lokalizacji szkoły: William Howard Taft High School.
 
Adres szkoły:
6530 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631.
Uczniowie SPK ustawiają się przed wejściem do szkoły oznakowanym numerem "1", do którego prowadzą wjazdy od ulicy Bryn Mawr. Parkingi wokół szkoły są dostępne dla rodziców.
 
Plan uroczystości:
10:30-11:30 - akademia w auli szkolnej. 
11:30-13:00 - przejście z nauczycielami do klas szkolnych i zebrania klasowe połączone z wyborem trójek klasowych.
13:00-14:00 - indywidualne konferencje z nauczycielami dla chętnych rodziców, rozmowy kwalifikacyjne z nowymi uczniami
Po zebraniu klasowym lub konferencji z nauczycielem uczniowie rozchodzą się do domu.
 
Rodzice proszeni są o przyniesienie i podpisanie regulaminu szkoły, który znajduje się w załączniku.
Nowi uczniowie proszeni są o przyniesienie świadectwa - "report card" ze szkoły amerykańskiej.
Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz uczniowie klas kończących dany etap edukacyjny (klasa szósta szkoły podstawowej, klasa trzecia gimnazjum, klasa trzecia liceum) proszeni są o przyniesienie formy z właściwymi danymi osobowymi, która znajduje się w drugim załączniku.
 
Uczniowie biorący udział w części artystycznej rozpoczęcia roku szkolnego jak również poczet sztandarowy zostaną powiadomieni przez wychowawców klas o wcześniejszej godzinie przyjścia do szkoły na probę przed uroczystością.
 
Z radością oczekujemy na powakacyjne spotkanie z Wami.
 
Kierownik Ewa Krasoń i Grono Pedagogiczne SPK
ZałącznikWielkość
PDF icon weryfikacja danych ucznia.pdf68.96 KB
PDF icon Regulamin szkoły 2015.pdf91.41 KB

Komunikat w sprawie darmowych podręczników

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas ISp, IISp, IVSp, IG

Dzięki zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811), uczniowie Szkolnych Punktów Konsultacyjnych z klas I i II Szkoły Podstawowej, IV Szkoły Podstawowej oraz klasy I Gimnazjum uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych, analogicznie jak uczniowie szkół publicznych w Polsce.

Bezpłatny podręcznik „Nasz elementarz” do klasy I Szkoły Podstawowej i podręcznik „Nasza szkoła” do edukacji zintegrowanej do klasy II Szkoły Podstawowej zostanie dostarczony do szkoły przez ORPEG niezwłocznie po jego udostępnieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręcznik dla klasy II SP będzie dystrybuowany w 5 częściach, podobnie jak podręcznik dla klas I w roku ubiegłym.

Pozostałe darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klasy IV Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum zostaną zakupione przez Radę Rodziców z dotacji przyznanej szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręczniki te otrzymają uczniowie w szkole. Podręczniki darmowe są wypożyczane uczniom przez szkołę na okres jednego roku. Okres używalności podręczników darmowych wynosi trzy lata. Prosimy o dopilnowanie, aby podręczniki darmowe były przez uczniów szanowane.

Kierownik SPK, Ewa Krasoń

Uwaga - uczniowie wyjeżdzający na wakacje do Polski

Uwaga - uczniowie wyjeżdzający na wakacje do Polski - Legitymacje szkolne wymagają wpisu numeru PESEL Proszę o zapoznanie się z pismem Pani Dyrektor Anny Atłas w sprawie ważności legitymacji szkolnych. Wpisu numeru PESEL dokonuje na prośbę rodziców po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, bądź mailowym Kierownik SPK, Ewa Krasoń

ZałącznikWielkość
PDF icon Pismo do rodzicow.pdf809.07 KB

Projekt ,,Akademia Liderów" Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska"

Projekt ,,Akademia Liderów" Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska" zakłada zorganizowanie obozów edukacyjnych dla młodzieży posługującej się językiem polskim (w wieku od 15 do 18 lat) w kooperacji z organizacjami polonijnymi w naszym wypadku ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Uczestnicy obozów edukacyjnych będą poszerzać swoją wiedę o Polsce i języku polskim uczestnicząc w ciekawych i praktycznych zajęciach. Będa między innymi angażowani w działania wolonteriacki. Ich trenerzy będą pracować z nimi nad wzmocnieniem ich umiejętności liderskich, aby uczestnicy mogli w przyszłości wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę w swoich środowiskach. Na zakończenie uczstnictwa w obozie, każdy biorący udział otrzyma ,,Certyfikat Akademii Liderów". W trakcie prac nad projektem opiekunowie i trenerzy będą zachęcać uczestników do nawiązywania kontaktow z Polakami, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą w różnych dziedzinach życia. SWP planuje organizowanie turniejów, wspólnych warsztatów z rówieśnikami z Polski. Po powrocie do krajów zamieszkania uczestnicy obozów przygotują i przeprowadzą mini-projekty, które opublikowane zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska"

Adresatami obozu jest młodzież w wieku od 15 do 18 lat z : Ukrainy, Białorusi, Litwy, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Argentyny i Brazylii. Wszyscy uczestnicy muszą wykazać się uczestnictwem w ciągu roku szkolnego w zajęciach szkól, organizacji Polaków lub systematyczną nauką języka polskiego.

Koszty pobytu (zakwaterowania, wyżywienia oraz zajęć trenerskich i innych atrakcji) dla uczestników są pokrywane przez organizatorów czyli Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska", natomiast koszty podróży dla uczestnikow są pokrywane przez organizatorów SWP w kwocie zryczałtowanej - 800 PLN na osobę ( około $200).

Obóz odbędzie się w terminie od 3 do 16 sierpnia 2015 roku w Pułtusku (http://www.zamekpultusk.pl). Poszukujemy nauczyciela, który byłby opiekunem młodzieży i pojechał z nią do Polski. opiekun za pracę wykonaną w trakcie obozu otrzyma wynagrodzenie, a SWP pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, zajęć oraz atrakcji, a także dofinansowuje koszt przejazdu kwotą 800PLN.

W ramach zajęć (72 godziny zajęć podczas pobytu czyli po 6 godzin zajęć na dzień ( od poniedziałku do soboty) uczestnicy będa doskonalić swoje umiejętności językowe, trenerskie oraz poznawać kulturę Polski. Program zajęć przewiduje poszerzanie umiejętności liderskich takich jak: przywództwo, budowanie wizerunku, nowoczesnej współpracy i partnerstwa, a także doskonalenie umiejętności i wiedzy z zakresu tematyki muzyczno-artystycznej.

Zajęcia będą prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli-trenerów w salach multimedialnych oraz poza obiektem, podczas wycieczek, ciekawych wydarzeń kulturalnych oraz spotkań z ludźmi kultury. Dodatkowe szczegóły w załączniku. Nauczycieli i młodzież chętną do udziału w obozie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na email: prezesznpwusa@gmail.com. Więcej informacji można uzyskć pod numerem telefonu:312 520 6019.

Strony

Subscribe to im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago RSS