AKTUALNOŚCI

Informacje

Szanowni Państwo!

Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie,

Drodzy Uczniowie!

Mając na uwadze misję Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zapewniamy, iż Ośrodek kontynuuje działania zmierzające do sprawnego funkcjonowania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago.

Zapewniamy, iż podejmiemy starania, aby obecna sytuacja nie spowodowała wydłużenia okresu prowadzonych zajęć.

Jesteśmy świadomi, iż rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie jest istotnym wsparciem dla całej społeczności. To jednocześnie możliwość, aby w większym stopniu włączyć się w życie Punktu. Gorąco do tego zachęcamy. Bez wzajemnej współpracy placówka nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.

Dziękujmy Państwu za dotychczasową współpracę, a przede wszystkim za okazaną życzliwość i zrozumienie zaistniałej sytuacji.

ODWOŁANE ZAJĘCIA SPK CHICAGO

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Z uwagi na brak tytułu prawnego do korzystania z pomieszczeń budynku parafialnego, przy parafii św. Franciszka Borgiasza w Chicago, zajęcia dydaktyczne SPK Chicago w dniach  15 i 22 września 2018 roku nie odbędą się.

 

Z poważaniem,

Anna Kowal - Święch

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!
 
Z ogromną radością pragniemy powiadomić, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 8 września 2018 roku o godzinie 10 rano w auli szkoły im.Świętego Franciszka Borgiasza (St. Francis Borgia School), 3535 North Panama Ave., Chicago, IL 60634, (wejście od strony parkingu szkolnego).
Uroczystość rozpoczyna się akademią, w czasie której będzie miał miejsce bardzo ważny dla całej szkoły moment ślubowania uczniów klasy pierwszej. W czasie akademii uczniowie i rodzice proszeni są o zajmowanie miejsc w wyznaczonych rzędach dla danych klas. Po zakończonej akademii uczniowie pod opieką nauczycieli udają się do sal lekcyjnych na pierwszą powakacyjną lekcję. Serdecznie zapraszamy również na to spotkanie rodziców. W czasie spotkania zaplanowane są wybory trójek klasowych, oraz zapoznanie z regulaminem szkoły, stąd bardzo liczymy na Państwa obecność. Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają szkołę wraz z rodzicami.
Wszystkim Uczniom w nowym roku szkolnym życzymy samych piątek i szóstek!
 
Kierownik SPK wraz z Gronem Pedagogicznym

PORADNIK MEN

Szanowni Państwo!

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą w obszarze edukacji, tj. z Senatem RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przygotowało informator "Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą". Poradnik został poprzedzony listem Minister Edukacji Narodowej.

 

Ewa Krasoń, Kierownik SPK

 

Oświata polonijna odgrywa szczególną rolę zarówno w doskonaleniu znajomości języka polskiego, jak również w promowaniu polskiej kultury i historii poza granicami naszego kraju. Przyczynia się do integracji Polaków mieszkających w różnych państwach i na różnych kontynentach. Chcąc przybliżyć zakres i formy wsparcia polskich szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało specjalny poradnik „Wspomaganie nauczania języka polskiego i...

 

 

Zakończenie roku szkolnego

16 czerwca 2018 roku uczniowie SPK Chicago pożegnali mury szkoły i rozpoczęli przerwę wakacyjną. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się inscenizacją fragmentu „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, w którym uczniowie wcielając się w role bohaterów powieści potwierdzili, że polska literatura a jakże, zachwyca. Zdolności aktorskie uczniów zostały gromko nagrodzone brawami licznie zgromadzonej publiczności, zaproszonych gości i rodziców.

Wśród honorowych gości obecnych podczas uroczystości znaleźli się pan konsul Piotr Semeniuk, ksiądz dziekan Robert Łojek, przedstawiciel koła żołnierzy NSZ Chicago pan Zbigniew Kwapisz, dyrektor zespołu “Polonia” pani Anna Krysiński.

Były dyplomy i nagrody dla laureatów konkursów ogólnopolskich m.im. Mikołaja Pietranika za zajęcie I miejsca w Konkursie „Być Polakiem”, Zuzanny Łapy za I miejsce w  Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych, Kaliny Jasiak – III miejsce w Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości” oraz uczniów, którzy wykazali się wzorową obecnością oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Nie zabrakło również dyplomów dla rodziców wolontariuszy oraz partnerów szkoły. Przygotowane przez Konsulat Generalny RP w Chicago dyplomy zawierały szczególną adnotację dotyczacą roku jubileuszowego, 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W sposób szczególny żegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Były kwiaty, podziekowania i łzy wzruszenia.  Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, członkowie ZPiT „Mała Polonia” wraz ze starszymi kolegami z zespołu wykonali przepiękną suitę tańców Górali Beskidu Śląskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w Galerii: Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego

 

 

Wszystkim uczniom życzymy wesołych i bezpiecznych wakacji.

 

Kierownik szkoły Ewa Krasoń wraz z gronem pedagogicznym

Strony

Subscribe to im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago RSS