AKTUALNOŚCI

Kredyty na studia – ważna informacja dla uczniów

Seal of Biliteracy - Komputerowy test z języka polskiego na poziomie krajowym w Stanach Zjednoczonych dający uczniom ważne świadectwo kompetencji językowych dla wyższych uczelni dostępny w Chicago.

Proszę o zapoznanie się z informacją Zrzeszenia Nauczycieli Polskich.

Wszyscy uczniowie, którzy nie mogą zdawać egzaminu Seal of Biliteracy w swoich amerykańskich high school mają możliwość zdawania Seal w Polskiej Szkole im. Z. Herbert w Palos Hts lub w Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce w Chicago. Egzamin należy zdać do 30 kwietnia. Uczniowie powinni w tej sprawie kontaktować się z dyrektorem Polskiej Szkoły im. Z. Herberta, panią Agatą Kopacką 773 822 4841 awkopacka@gmail.com lub Ewą Koch 312 520 6019 sobzj.polskiegowznp@gmail.com 

Konkurs Spiewu ZHP - Gratulujemy pierwszego miejsca!

Drogie Harcerki!

Gratulujemy wszystkim harcerkom w naszej drużynie zdobycia pierwszego miejsca w konkursie śpiewu podczas Kiermaszu Harcerkiego! 
Jest to drugi rok pod rząd kiedy Granie Górskie zdobywa pierwsze miejce w tym konkursie. W tym roku, konkurs dotyczył wszystkich drużyn harcerek w Hufcu Tatry oraz wszystkich drużyn harcerzy w Hufcu "Warta". Świetnie zaśpiewałyście "Marsz Legionów" oraz piosenkę pt. "Podhalańska Idzie Wiara". 

Jesteśmy bardzo dumne z Was!
 W załączeniu, zdjęcie z wręczenia nagród! 

 CZUWAJ! 

  

Weronika "Nika" Gryszkiewicz, pion. Drużynowa Drużyny Granie Górskie, 

Ola Kaminska, ochot. Przyboczna Drużyny Granie Górskie, 

Krystyna Ciecierska, phm. Opiekunka Drużyny Granie Górskie, 

 

Do życzeń i gratulacji dołącza się Grono Pedagogiczne naszej szkoły wraz z Kierownikiem. Drogie Harcerki - jesteśmy ogromnie dumni z Waszej pracy i patriotycznej postawy! 

Zaproszenie na spotkanie z Dyrekcją i wizytatorem Orpeg

Chicago, 16.03.2018r

 

Szanowni Państwo,

 

W najbliższym czasie w naszej szkole pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, który 14 kwietnia 2018 r. będzie się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami. 

Zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji. Poproszą Państwa o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line lub papierowej. Można również wypełnić ankietę w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w szkole.

Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Kierownik SPK Ewa Krasoń

 

 

Dodatkowych informacji udzielą wychowawcy klas.

Rok 2018 Rokiem Harcerstwa Polskiego

W uznaniu zasług polskiego harcerstwa w wychowywaniu młodego pokolenia Polakόw w duchu wartości patriotycznych i chrześcijańskich, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa Polskiego. Wybór wiąże się też z setną rocznicą powstania ZHP, którą będziemy obchodzić 1 listopada 2018 roku.

… Lata 1918–1922, w których dokonał się proces odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej, były czasem niezwykłego, spontanicznego zrywu, walki i pracy we wszystkich wymiarach życia państwowego, narodowego i społecznego. Na całym obszarze państwa, we wszystkich działaniach wzięło czynny udział harcerstwo polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-Powella, którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moralnego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzieży.

z rozkazu L.12, Komendantki Choragwi Stanow Zjednoczownych, 2 styczeń, 2018r.

 

… Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego +Zawisza+, Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, organizacje harcerskie na Wschodzie i pozostałe organizacje harcerskie kontynuują to dzieło. Dzieło to, tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie. Mamy nadzieję, że przez długie, kolejne lata harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem Służby Bogu, Polsce i Bliźnim, dla dobra naszego Narodu i Państwa.

z uchwały Senatu, z dnia 20.XII.2017, ustanawiającej rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Zapraszamy do Galerii

 

Strony

Subscribe to im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago RSS