AKTUALNOŚCI

Oferty pracy w szkole

Szanowni Państwo,
Szkolny Punkt Konsultacyjny zatrudni osobę na stanowisku woźnego.
Szkoła poszukuje również wolontariusza do prowadzenia kółka matematycznego.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem szkoły.

Zaproszenie do współpracy

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Szkoła potrzebuje rodziców/opiekunów chętnych w ramach wolontariatu do pełnienia dyżurów w holu szkoły i w stołówce. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny z kierownikiem szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!
 
Pragniemy powiadomić, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 10 września 2016 roku o godzinie 10 rano w auli szkoły William Howard Taft High School6530 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631.
Uroczystość rozpoczyna się akademią, a następnie uczniowie wraz z nauczycielami udają się do sal lekcyjnych. W czasie akademii uczniowie i rodzice proszeni są o zajmowanie miejsc w wyznaczonych rzędach dla danych klas. Rodzice uczniów nowo przyjętych do szkoły proszeni są po akademii o udanie się do biblioteki w celu dopełnienia formalności związanych z zapisem do szkoły.
Uczniowie kończą zajęcia tego dnia o godzinie 13:15.
Informujemy również, że zebrania klasowe wychowawców z rodzicami odbędą się 17 września o godzinie 9 rano.
Wszystkim Uczniom w nowym roku szkolnym życzymy samych piątek i szóstek!
 
Kierownik SPK Ewa Krasoń i Grono Pedagogiczne

Dar Grażyny Friedmansky

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego".
Jan Paweł II

W roku 2014 nasza szkoła otrzymała w darze księgozbiór Pani Grażyny Friedmansky, przekazany nam przez Jej Matkę - Panią Barbarę Trześniewską. Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za ten szlachetny dar dla naszej szkolnej społeczności - uczniów, nauczycieli i rodziców, wszystkich, dla których czytanie stanowi wartość. Taką osobą była śp. Grażyna Friedmansky, w której emigracyjnych losach możemy odnaleźć fragmenty naszych życiorysów. Grażyna Friedmansky urodziła się 12.10.1955 r. w Warszawie. W 1985 wyjechała z Polski i po pobycie w obozie uchodźców we Włoszech przybyła do Stanów Zjednoczonych. Była obywatelem dwóch ojczyzn, wierna językowi polskiemu, kochając naszą literaturę, gromadziła przez całe swoje życie polskie książki. Za ten wspaniałomyślny dar polskich książek, który stał się naszym wspólnym dobrem i który pozwoli wciąż nowym rocznikom uczniów odkrywać piękno języka i literatury, jesteśmy prawdziwie wdzięczni.

Kierownik szkoły i grono pedagogiczne

ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE DO SZKOŁY

Informujemy, że Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago posiada wolne miejsca w następujących klasach:
klasy: I, 4,5,6 szkoły podstawowej
klasy: gimnazjum I liceum
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie zapisu ucznia do kierownika szkoły poprzez stronę internetową szkoły Chicago@orpeg.pl w terminie do 15 sierpnia 2016r Informujemy również, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/17 odbędzie się 10 września o godz. 10 rano.

Kierownik SPK, Ewa Krasoń

Strony

Subscribe to im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago RSS