AKTUALNOŚCI

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/17

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/17

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago ogłasza z dniem 14 marca 2016r wstępne zapisy do szkoły na rok szkolny 2016/17.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysyłanie drogą mailową na adres Chicago@orpeg.pl imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której chce być zapisane. (Obowiązują przepisy zapisów do tej samej klasy, do której uczęszcza dziecko w szkole amerykańskiej).
Prosimy o nie dołączanie żadnych dokumentów drogą mailową.
Wstępne zapisy kończymy 23 kwietnia i po tym terminie otrzymają Państwo informacje o dalszych działaniach wymaganych do dopełnienia zapisu (dokumenty, rozmowa kwalifikacyjna).
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 773 816 3982

Kierownik SPK, Ewa Krasoń

Pierwsze książki trafiły do biblioteki szkolnej

 
W ubiegłym roku szkolnym samorząd uczniowski rozpoczął akcję promocji polskiej prasy w środowisku polonijnym sprzedając w szkole "Dziennik Związkowy". Dochód ze sprzedaży (0.75 centów od gazety) został przeznaczony na wzbogacenie zasobów biblioteki.
Z dochodu za ubiegły rok zostało zakupionych 11 pozycji książkowych, głównie lektur. 
Dziennik Związkowy przekazał szkole, jako nagrodę za sprzedaż polonijnej prasy, cztery  piękne wydania polskich baśni.
Zachęcamy rodziców do wspierania akcji samorządu uczniowskiego i kupowania polskiej prasy.
 
 
 
 
 
 

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

W październiku zeszłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to wieloletni program, którego celem jest zwiększenie dostępności książek, czasopism i multimediów. W planie jest również rozwój bibliotek oraz wspieranie twórców, jak i wydawców literatury.

ZałącznikWielkość
PDF icon Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.pdf141.67 KB

Jubileusz 40-lecia naszej szkoły

W bieżącym roku szkolnym obchodzimy jubileusz 40-lecia naszej szkoły, która nieprzerwanie istnieje od 1975 roku. W roku 2010 szkoła przyjęła zaszczytne imię 7 Eskadry Kościuszkowskiej, walczącej o polską sprawę w wojnie polsko - bolszewickiej w latach 1919-1920.

Nauka języka polskiego, geografii i historii Polski, kultywowanie polskiej tradycji i obyczajów są naszym obowiązkiem i powodem do dumy. Jubileusz 40-lecia szkoły jest świętem nie tylko naszej społeczności szkolnej, ale także całej Polonii, dla której istnienie polskich szkół na obczyźnie stanowi wartość niepodważalną. Główna uroczystość została zaplanowana w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago w dniu 18 marca o godz.18:00. Zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji polonijnych, dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne naszej szkoły, przedstawiciele rodziców, prasa i telewizja.

Uroczystość wewnątrzszkolna, zaplanowana przez rodziców, ma odbyć się 16 kwietnia i zaproszone zostanie grono pedagogiczne, wszyscy uczniowie, rodzice oraz absolwenci szkoły.
W celu przedyskutowania porządku obu uroczystości, wysłuchania Państwa opinii oraz propozycji zaplanowałam spotkanie całej społeczności na zebraniu otwartym rodziców z kierownikiem szkoły w dniu 9 stycznia o godz 13:30 w sali 145 na parterze w budynku szkoły.

Dzieci rodziców chętnych do uczestniczenia w zebraniu będą mogły pozostać w bibliotece szkoły pod opieką dyżurującego nauczyciela.

Kierownik SPK, Ewa Krasoń

Strony

Subscribe to im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago RSS