AKTUALNOŚCI

Komunikat w sprawie darmowych podręczników

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas ISp, IISp, IVSp, IG

Dzięki zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811), uczniowie Szkolnych Punktów Konsultacyjnych z klas I i II Szkoły Podstawowej, IV Szkoły Podstawowej oraz klasy I Gimnazjum uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych, analogicznie jak uczniowie szkół publicznych w Polsce.

Bezpłatny podręcznik „Nasz elementarz” do klasy I Szkoły Podstawowej i podręcznik „Nasza szkoła” do edukacji zintegrowanej do klasy II Szkoły Podstawowej zostanie dostarczony do szkoły przez ORPEG niezwłocznie po jego udostępnieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręcznik dla klasy II SP będzie dystrybuowany w 5 częściach, podobnie jak podręcznik dla klas I w roku ubiegłym.

Pozostałe darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klasy IV Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum zostaną zakupione przez Radę Rodziców z dotacji przyznanej szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręczniki te otrzymają uczniowie w szkole. Podręczniki darmowe są wypożyczane uczniom przez szkołę na okres jednego roku. Okres używalności podręczników darmowych wynosi trzy lata. Prosimy o dopilnowanie, aby podręczniki darmowe były przez uczniów szanowane.

Kierownik SPK, Ewa Krasoń

Uwaga - uczniowie wyjeżdzający na wakacje do Polski

Uwaga - uczniowie wyjeżdzający na wakacje do Polski - Legitymacje szkolne wymagają wpisu numeru PESEL Proszę o zapoznanie się z pismem Pani Dyrektor Anny Atłas w sprawie ważności legitymacji szkolnych. Wpisu numeru PESEL dokonuje na prośbę rodziców po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, bądź mailowym Kierownik SPK, Ewa Krasoń

ZałącznikWielkość
PDF icon Pismo do rodzicow.pdf809.07 KB

Projekt ,,Akademia Liderów" Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska"

Projekt ,,Akademia Liderów" Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska" zakłada zorganizowanie obozów edukacyjnych dla młodzieży posługującej się językiem polskim (w wieku od 15 do 18 lat) w kooperacji z organizacjami polonijnymi w naszym wypadku ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Uczestnicy obozów edukacyjnych będą poszerzać swoją wiedę o Polsce i języku polskim uczestnicząc w ciekawych i praktycznych zajęciach. Będa między innymi angażowani w działania wolonteriacki. Ich trenerzy będą pracować z nimi nad wzmocnieniem ich umiejętności liderskich, aby uczestnicy mogli w przyszłości wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę w swoich środowiskach. Na zakończenie uczstnictwa w obozie, każdy biorący udział otrzyma ,,Certyfikat Akademii Liderów". W trakcie prac nad projektem opiekunowie i trenerzy będą zachęcać uczestników do nawiązywania kontaktow z Polakami, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą w różnych dziedzinach życia. SWP planuje organizowanie turniejów, wspólnych warsztatów z rówieśnikami z Polski. Po powrocie do krajów zamieszkania uczestnicy obozów przygotują i przeprowadzą mini-projekty, które opublikowane zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska"

Adresatami obozu jest młodzież w wieku od 15 do 18 lat z : Ukrainy, Białorusi, Litwy, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Argentyny i Brazylii. Wszyscy uczestnicy muszą wykazać się uczestnictwem w ciągu roku szkolnego w zajęciach szkól, organizacji Polaków lub systematyczną nauką języka polskiego.

Koszty pobytu (zakwaterowania, wyżywienia oraz zajęć trenerskich i innych atrakcji) dla uczestników są pokrywane przez organizatorów czyli Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska", natomiast koszty podróży dla uczestnikow są pokrywane przez organizatorów SWP w kwocie zryczałtowanej - 800 PLN na osobę ( około $200).

Obóz odbędzie się w terminie od 3 do 16 sierpnia 2015 roku w Pułtusku (http://www.zamekpultusk.pl). Poszukujemy nauczyciela, który byłby opiekunem młodzieży i pojechał z nią do Polski. opiekun za pracę wykonaną w trakcie obozu otrzyma wynagrodzenie, a SWP pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, zajęć oraz atrakcji, a także dofinansowuje koszt przejazdu kwotą 800PLN.

W ramach zajęć (72 godziny zajęć podczas pobytu czyli po 6 godzin zajęć na dzień ( od poniedziałku do soboty) uczestnicy będa doskonalić swoje umiejętności językowe, trenerskie oraz poznawać kulturę Polski. Program zajęć przewiduje poszerzanie umiejętności liderskich takich jak: przywództwo, budowanie wizerunku, nowoczesnej współpracy i partnerstwa, a także doskonalenie umiejętności i wiedzy z zakresu tematyki muzyczno-artystycznej.

Zajęcia będą prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli-trenerów w salach multimedialnych oraz poza obiektem, podczas wycieczek, ciekawych wydarzeń kulturalnych oraz spotkań z ludźmi kultury. Dodatkowe szczegóły w załączniku. Nauczycieli i młodzież chętną do udziału w obozie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na email: prezesznpwusa@gmail.com. Więcej informacji można uzyskć pod numerem telefonu:312 520 6019.

PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA - 6 CZERWCA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!
 
Serdecznie zapraszamy Wszystkich 6 czerwca 2015 r. na piknik z okazji Dnia Dziecka!
Piknik będzie miał miejsce w Harms Woods, Grove 5, u zbiegu ulic Old Orchard i Harms. Dzieci będą proszone o pozostawanie przez cały czas trwania pikniku na terenie wyznaczonym na piknik. Mapka miejsca zostanie zamieszczona na szkolnej stronie internetowej.
Zajęcia szkolne tego dnia odbywają się zgodnie z planem lekcji do godziny 11:25 rano. O godzinie 11:25 Rodzice proszeni są o odebranie dzieci ze szkoły i przewiezienie ich na miejsce pikniku. Piknik trwa do godziny 2:30 po południu i o tej godzinie Rodzice proszeni są o odebranie dzieci.
W czasie pikniku będzie serwowany ciepły posiłek dla dzieci, zorganizowane zostaną gry i zabawy.
W razie deszczu pozostaniemy w szkole i w klasach nauczyciele zorganizują gry i zabawy dla dzieci. W tym wypadku dzieci będą proszone o przyniesienie do szkoły swoich ulubionych gier planszowych.
Na piknik dzieci mogą przynieść piłki, skakanki, rakiety do gry w kometkę lub inny sprzęt sportowy.
Organizatorzy pikniku gwarantują wspaniałą zabawę!
 
Kierownik SPK, Ewa Krasoń, Grono Pedagogiczne, oraz Rada Rodziców
ZałącznikWielkość
PDF icon Mapa Harms Woods.pdf488.13 KB

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!
 
Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość odbędzie się 13 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 rano w audytorium NLU na trzecim piętrze. Na uroczystości obecny będzie przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Chicago, który dokona wręczenia nagród uczniom. Pani Kierownik SPK, Ewa Krasoń, dokona podsumowania roku szkolnego. Przedstawiony również będzie pokaz slajdów z życia szkoły.
 
Kierownik SPK, Ewa Krasoń, oraz Grono Pedagogiczne

Strony

Subscribe to im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago RSS