AKTUALNOŚCI

Rekolekcje Trójcowo (marzec 2015)

Prowadzący:

- ks. dr Mieczysław Piotrowski TChr, redaktor naczelny „Miłujcie się!” – czasopisma wydawanego w 21 językach i rozprowadzanego w ponad 120 krajach, założyciel i duchowy lider międzynarodowego Ruchu Czystych Serc, autor setek artykułów i kilku książek o mocnym przesłaniu ewangelizacyjnym popartym rzetelną wiedzą, mówca zapraszany do wielu krajów Europy Wschodniej i Zachodniej oraz Ameryki; - dr hab. inż. Mirosław Rucki, mąż i ojciec; ateista, którego Bóg dotknął poprzez rzetelne dane naukowe; wieloletni wykładowca Politechniki Poznańskiej, który zrezygnował z pracy na uczelni na rzecz ewangelizacji poprzez „Miłujcie się!”; autor naukoWychowawczyni artykułów i książek zarówno z dziedziny budowy maszyn, jak i biblistyki.

Sobota, 21 III - Rozpoczęcie Rekolekcji

9:15am - 11:30am Rekolekcje dla dzieci i młodzieży (3 godz.)
11:30am Msza św. dla Szkoły Polskiej
1:00pm Spotkanie z nauczycielami Polskiej Szkoły Sobotniej (M. Rucki – „Wychowanie prorodzinne”)
6:00pm Różaniec
6:30pm Msza św. z nauką „Błogosławieni czystego serca”
7:30pm Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie

Niedziela, 22 III

Msze św. 8:00am, 10:30am, 1:00pm, 4:00pm i 8:00pm z nauką „Błogosławieni czystego serca”.

3:30pm Gorzkie żale z nauką pasyjną
4:00pm Msza św.
8:00pm - po Mszy św. Nauka stanowa dla młodzieży (M. Rucki – „Pornografia: o co tu chodzi?”)

Poniedziałek, 23 III

10:30am Msza św. z nauką rekolekcyjną „Do końca nas umiłował – Całun to zwierciadło Ewangelii”
7:30pm Msza św. z nauką rekolekcyjną „Do końca nas umiłował – Całun to zwierciadło Ewangelii”
8:30pm Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie z ran i zniewoleń Nauka stanowa dla mężczyzn (M. Rucki – „Nie bądź głupi, zostań zwycięzcą!”)

Wtorek, 24 III

10:30am Msza św. z nauką rekolekcyjną „Lekarstwo na nieśmiertelność”.
Zapraszamy chorych, którym udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych.
7:30pm Msza św. z nauką rekolekcyjną „Lekarstwo na nieśmiertelność”.
8:30pm Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie z ran zadanych przez okultyzm.
Nauka stanowa dla kobiet (M. Rucki – „Wyjątkowa kobieta: córka, matka, żona”)

Środa, 25 III

10:30am Msza św. z nauką rekolekcyjną „Najprostsza droga do nieba”.
7:30pm Msza św. z nauką rekolekcyjną „Najprostsza droga do nieba”.
8:30pm Adoracja Najświętszego Sakramentu z zawierzeniem Maryi.
Nauka rekolekcyjna dla małżonków (M. Rucki – „Małżeństwo: Big Bang cywilizacji miłości”)

Czwartek, 26 III - Zakończenie Rekolekcji

10:30am Msza św. z nauką rekolekcyjną „Szukajcie a znajdziecie”.
7:30pm Msza św. z nauką rekolekcyjną „Szukajcie a znajdziecie”.
Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą zawierzenia.
Nauka rekolekcyjna dla samotnych (M. Rucki – „Sam, ale nie samotny”)

Artykuł o Szkole dla Dziennika Związkowego 20-22 luty, 2015r

 
Z życia szkoły

Patron szkoły - trochę historii

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago nosi zaszczytne imię 7 Eskadry Kościuszkowskiej, walczącej o polską sprawę w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1919-1920.

11 listopada 1918 roku, Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Przed nowoodrodzonym państwem piętrzyło się wiele trudności, między innymi sprawa nieustalonej granicy wschodniej. Na terenach wschodniej Galicji trwały walki z wojskami ukraińskimi. Wtedy to do Lwowa przybył Merian Cooper, amerykański pilot wysłany z pomocą humanitarną z ramienia Amerykańskiej Organizacji Pomocy (American Relief Administration). Bohaterska postawa Polaków stawiających opór ukraińskim wojskom, zrodziła u niego podziw dla odwagi narodu polskiego. Cooper postanowił spłacić dług honorowy, jaki Amerykanie mieli wobec Polaków i walczyć o wolność Polski, tak jak kiedyś Kościuszko i Pułaski walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych. Zwrócił się do dowództwa amerykańskiego i polskiego z propozycją utworzenia w Polskich Siłach Powietrznych eskadry lotniczej, składającej się z lotników amerykańskich. Do swojej idei ochotniczej walki o Polskę przekonał siedmiu amerykańskich pilotów, w tym przyszłego dowódcę eskadry Cedrica Fauntleroya. W eskadrze służyło 21 Amerykanów i kilku polskich pilotów, m.in. Ludwik Idzikowski, Ludomił Rayski, Stefan Stec (twórca znaku polskiego lotnictwa wojskowego – biało-czerwonej szachownicy), Teofil Dziama.

W czasie wojny polsko – bolszewickiej piloci eskadry wykonywali loty rozpoznawcze i szturmowe. Ostrzeliwali radzieckie pociągi pancerne, osłaniali polskie bombowce. Brali udział w obronie Lwowa w 1920 roku. Za swe zasługi, lotnicy zostali odznaczeni Srebrnymi Krzyżami Orderu Virtutti Militari, Krzyżami Walecznych, które otrzymali z rąk samego Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Godło 7 Eskadry Kościuszkowskiej zaprojektowane przez pilota, Eliotta Chessa, przedstawia 13 pasów i 13 gwiazd reprezentujących kolonie amerykańskie oraz rogatywkę z pawim piórem na tle skrzyżowanych kos, jako symbol Powstania Kościuszkowskiego.

Tradycja 7 Eskadry Kościuszkowskiej była kontynuowana przez słynny Dywizjon Myśliwski 303 im. Tadeusza Kościuszki walczący, w czasie II wojny światowej, w bitwie o Anglię.

Postawa bezinteresowności, odwagi oraz poświęcenia amerykańskich i polskich lotników 7 Eskadry Kościuszkowskiej jest wzorem dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Program nauczania

Szkoła realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego oraz uzupełniający plan nauczania szkoły amerykańskiej. Obejmuje on następujące przedmioty: Język polski, wiedzę o Polsce oraz religię jako przedmiot naodobowiązkowy. Zajęcia edukacyjne odbywają się w soboty w godzinach od 8.00 do 15:00. Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Dzieci te realizują obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkół amerykańskich oraz do SPK przy Konsulacie Generalnym RP. Szkoła może także przyjmować dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego, jeżeli posiada wolne miejsca. Organem nadrzędnym naszej placówki jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Wszystkich szkół należących do wyżej wspomnianej struktury, znajdujących się przy polskich placówkach dyplomatycznych jest aż 66. Rozproszone są po całym świecie obejmując 36 różych krajów.

Na początku grudnia przedstawiciele ORPEG-u dokonali czynności kontrolnych oraz badań ewaluacyjnych w naszej szkole. Podczas czterodniowej wizyty sprawdzana była praca Grona Pedagogicznego, uczniów oraz ogólny wizerunek szkoły. Z przyjemnością wysłuchaliśmy miłych słów kierownych pod adresem nauczycieli oraz naszych studentów. Na szczególną uwagę zasłużyły tutaj hospitowane zajęcia lekcyjne, które zostały ocenione bardzo wysoko, tak pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Zostaliśmy wyróżnieni na tle innych SPK-ów, jako jedna z najlepiej wyposażonach szkół na świecie. Jesteśmy dumni z naszej kadry oraz naszych uczniów, którzy prezentują się doskonale nie tylko w czasie kontroli, ale również w każdą sobotę. Efekty cieżkiej pracy obu stron (nauczyciel-uczeń) możemy dostrzec gołym okiem patrząc na wyniki i osiągnięcia wyżej wymienionych. Nasi uczniowie to laureaci licznych konkursów międzyszkolnych a nawet ogólnopolskich. Cieszymy się, że możemy pracować w tak dobrym zespole, z tak wspaniałymi młodymi ludźmi. Bo ich sukcesy, to również nasze sukcesy.

Co lubią uczniowie

Uczniowie lubią się uczyć poprzez konkursy, zabawy, występy. 14 lutego b.r., zakończył się drugi etap wewnątrzszkolnego konkursu na wzorową obecność. Imponująca liczba 45 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia w szkole, została nagrodzona smakowitą pizzą i gadżetami. Konkurs trwa i na koniec roku na finalistów czekają nagrody-niespodzianki.

Ponad 20-osobowa grupa dzieci, wyróżniających się zdolnościami matematycznymi, przygotowuje się, w ramach zajęć dodatkowych, do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie „Kangur”, który odbędzie się w marcu w siedzibie naszej szkoły.

Młodzież gimnazjalna angażuje się w zbiórkę funduszy przeznaczonych na realizację projektu – „Pamiętnik SPK 2014/2015”, sprzedając w szkole „Dziennik Związkowy”.

W odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży SPK, pragniemy poszerzyć zakres zajęć nadobowiazkowych o kółko teatralne, lekcje muzyki, śpiewu, tańca, zajęcia plastyczne czy klub szachowy.

Strony

Subscribe to im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago RSS