AKTUALNOŚCI

Informacja

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, iż zajęcia w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago planowane są na dzień 13 października 2018r.
W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony rodziców i uczniów, przypominamy, że pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Informacje

Szanowni Państwo!

Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie,

Drodzy Uczniowie!

Mając na uwadze misję Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zapewniamy, iż Ośrodek kontynuuje działania zmierzające do sprawnego funkcjonowania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago.

Zapewniamy, iż podejmiemy starania, aby obecna sytuacja nie spowodowała wydłużenia okresu prowadzonych zajęć.

Jesteśmy świadomi, iż rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie jest istotnym wsparciem dla całej społeczności. To jednocześnie możliwość, aby w większym stopniu włączyć się w życie Punktu. Gorąco do tego zachęcamy. Bez wzajemnej współpracy placówka nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.

Dziękujmy Państwu za dotychczasową współpracę, a przede wszystkim za okazaną życzliwość i zrozumienie zaistniałej sytuacji.

ODWOŁANE ZAJĘCIA SPK CHICAGO

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Z uwagi na brak tytułu prawnego do korzystania z pomieszczeń budynku parafialnego, przy parafii św. Franciszka Borgiasza w Chicago, zajęcia dydaktyczne SPK Chicago w dniach  15 i 22 września 2018 roku nie odbędą się.

 

Z poważaniem,

Anna Kowal - Święch

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!
 
Z ogromną radością pragniemy powiadomić, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 8 września 2018 roku o godzinie 10 rano w auli szkoły im.Świętego Franciszka Borgiasza (St. Francis Borgia School), 3535 North Panama Ave., Chicago, IL 60634, (wejście od strony parkingu szkolnego).
Uroczystość rozpoczyna się akademią, w czasie której będzie miał miejsce bardzo ważny dla całej szkoły moment ślubowania uczniów klasy pierwszej. W czasie akademii uczniowie i rodzice proszeni są o zajmowanie miejsc w wyznaczonych rzędach dla danych klas. Po zakończonej akademii uczniowie pod opieką nauczycieli udają się do sal lekcyjnych na pierwszą powakacyjną lekcję. Serdecznie zapraszamy również na to spotkanie rodziców. W czasie spotkania zaplanowane są wybory trójek klasowych, oraz zapoznanie z regulaminem szkoły, stąd bardzo liczymy na Państwa obecność. Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają szkołę wraz z rodzicami.
Wszystkim Uczniom w nowym roku szkolnym życzymy samych piątek i szóstek!
 
Kierownik SPK wraz z Gronem Pedagogicznym

PORADNIK MEN

Szanowni Państwo!

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą w obszarze edukacji, tj. z Senatem RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przygotowało informator "Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą". Poradnik został poprzedzony listem Minister Edukacji Narodowej.

 

Ewa Krasoń, Kierownik SPK

 

Oświata polonijna odgrywa szczególną rolę zarówno w doskonaleniu znajomości języka polskiego, jak również w promowaniu polskiej kultury i historii poza granicami naszego kraju. Przyczynia się do integracji Polaków mieszkających w różnych państwach i na różnych kontynentach. Chcąc przybliżyć zakres i formy wsparcia polskich szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało specjalny poradnik „Wspomaganie nauczania języka polskiego i...

 

 

Strony

Subscribe to im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago RSS