AKTUALNOŚCI

Konkurs literacki "Opowiem Ci o Warszawie" – przesunięcie terminu

Z uwagi na na obecną sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19 termin składania prac
na konkurs literacki "Opowiem Ci o Warszawie" zostaje przedłużony do dnia 22 maja 2020 r.
 
Prace drogą mailową mogą obecnie przesyłać nauczyciele, rodzice lub uczniowie.

 

Grażyna Deneka
Biblioteka
Muzeum Warszawy
 
                                                                       
 
ZAPRASZAMY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W KONKURSIE !
 

Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych – przesunięcie terminu

Z uwagi na rozwijające się zagrożenie epidemiologiczne i związaną z tym kwestię bezpieczeństwa osób zaangażowanych w realizację VII Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych oraz pojawiające się sygnały o skomplikowanych kwestiach logistycznych związanych z dostarczaniem prac, ponownie przesunięto końcowy termin nadsyłania prac z 29 kwietnia na 26 czerwca 2020 r.

 
Bogdan Grzenkowicz
Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
 
 
 
ZAPRASZAMY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W KONKURSIE !
 

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego - zmiana terminu

 

Ogłoszenie stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 spowodowało ogromne trudności administracyjne, które uniemożliwiają organizację egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Działając na podstawie art. 11k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim(Dz.U. 2019 r. poz. 1480) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o odwołaniu sesji egzaminacyjnej w dniach 6 - 7 czerwca 2020 r.
Komisja zdecydowała także o zmianie poziomów zaawansowania w trakcie październikowego egzaminu z języka polskiego jako obcego.

Egzamin zaplanowany na 17 - 18 października 2020 r. odbędzie się na poziomach:

=> B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

=> B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

 
Sekretariat PKdsPZJPj
Pion Języka Polskiego

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Polna 40, 00-635 Warszawa
 
 

Przedłużenie zawieszenia stacjonarnych zajęć lekcyjnych

Drodzy Rodzice,

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i w oparciu o bieżące wytyczne władz lokalnych, informujemy o przedłużeniu zawieszenia zajęć w naszej szkole do dnia 18 kwietnia 2020 r. włącznie, z możliwością przedłużenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązującym od dnia 25 marca br. Szkoła Polska w Chicago kontynuuje nauczanie w trybie zdalnym.

Wprowadzamy rozwiązania umożliwiające Szkole działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych a także nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane bezpośrednio przez wychowawców klas.

 

Małgorzata Gołubowska
Kierownik Szkoły Polskiej w Chicago

 

Koronawirus - profilaktyka

 
W związku z rozpowszechniającym się zagrożeniem zachorowania na koronawirusa (COVID-19) działania prewencyjne powinny być dla nas wszystkich najwyższym priorytetem.
Bardzo proszę o zapoznanie się z załączonymi informacjami o tematyce profilaktycznej oraz zastosowanie się do zawartych tam zaleceń i wskazówek.

 

Przypominamy o podstawowych zasadach ostrożności:

=>  Dbaj o higienę osobistą, w tym zwłaszcza często myj ręce z użyciem ciepłej wody i mydła lub żeli antybakteryjnych

=>  Staraj się ochronić twarz (usta i nos) podczas kaszlu i kichania chusteczką higieniczną, lub ukrywaj twarz w zgięciu łokcia

=>  Jeżeli wśród rodziny, znajomych są osoby z objawami przeziębienia - zachowaj ostrożność w kontaktach z nimi.

Zawieszenie zajęć lekcyjnych

Drodzy Rodzice,

W związku z rozwijającym się zagrożeniem wirusem COVID–19 (coronawirusem) w porozumieniu z ORPEG oraz nawiązując do podjętych decyzji przez Archidiecezję i władze lokalne, Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago zawiesza zajęcia do dnia 28 marca 2020 r. włącznie, z możliwością przedłużenia zależnie od rozwoju sytuacji.

Przechodzimy na tryb nauczania on-line.

W tym okresie praca z uczniami odbywać się będzie w trybie on-line w ścisłym kontakcie z nauczycielami. Uczniom zostaną przesłane materiały, karty pracy i zadania domowe. Nauczyciele będą wspomagać pracę uczniów drogą mailową i online.

 
Małgorzata Gołubowska
Kierownik Szkoły Polskiej w Chicago
 

Strony

Subscribe to im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago RSS