Narodowy Dzien Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, świętem upamiętniającym żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. W dniu tym Polacy składają hołd bohaterom, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, przeciwstawiali się w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, narzuconemu siłą rezimowi komunistycznemu.

W bieżącym roku uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego uczcili ten dzień uczestnicząc w niezwykłej lekcji historii zaprezentowanej przez przedstawicieli Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Koła Chicago. Pan Arkadiusz Cimoch i Pan Tadeusz krótko przedstawili sytuację polityczną państwa polskiego w czasie II wojny światowej oraz w poruszający sposób omówili działalność żołnierzy niezłomnych, m.in. Witolda Pileckiego, Łukasza Cieplińskiego, Danuty Siedzikówny, Władysława Kołacińskiego i wielu innych. Po zakończonej prelekcji, uczniowie mieli okazję zapoznania się z piękną wystawą przygotowaną przez Związek Żołnierzy NSZ – Koło Chicago, upamiętniającą działalność żołnierzy wyklętych.

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci

wykleci