Rada Rodziców

Komunikat Rady Rodziców

W dniu 20 października 2018 r. wybrane zostało nowe Prezydium Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago w składzie:


Przewodniczący: Paweł Podczaski
Z-ca Przewodniczącego: Anita Markiewicz
Sekretarz: Karolina Makowski
Skarbnik: Zbigniew Kałużny

Komisja Rewizyjna:
Ewa Wasąg
Katarzyna Ogórek
Ewa Nierzwicka

Skład Rady Rodziców w poszczególnych klasach:

I klasa SP
Przewodniczący: Paweł Podczaski
Z-ca przewodniczącego: Dorota Krzyszczuk
Skarbnik: Katarzyna Wisz

II klasa SP
Przewodnicząca: Magdalena Hebda
Z-ca przewodniczącej: Anna Phillips
Skarbnik - Katarzyna Torres

III klasa SP
Przewodnicząca: Anna Mieszaniec
Z-ca przewodniczącej: Joanna Pawłowska
Skarbnik: Monika Bartoń

IV klasa SP
Przewodnicząca: Katarzyna Ogórek
Z-ca przewodniczącej: Anna Karwowska-Lopez
Skarbnik: Tomasz Gębka

V klasa SP
Przewodnicząca: Jolanta Dykas
Z-ca przewodniczącej: Alicja Górska
Skarbnik: Jan Chartynowicz

VI klasa SP
Przewodnicząca: Kinga Jabłońska
Z-ca przewodniczącej: Ewa Pieńczykowska
Skarbnik: Zuzanna Jabłoński

VII klasa SP
Przewodnicząca: Ewa Wasąg
Z-ca przewodniczącej: Zuzanna Jabłoński
Skarbnik: Tomasz Gębka

VIII klasa SP
Przewodniczący: Zbigniew Kałużny
Z-ca przewodniczącego: Sławomir Bagiński
Skarbnik: Agnieszka Romanowska

Klasa III G
Przewodnicząca: Karolina Makowski
Z-ca przewodniczącej: Beata Fediuk
Skarbnik: Anna Łapa

Klasa I LO
Przewodnicząca: Ewa Nierzwicka
Z-ca przewodniczącej: Jan Pawluczuk
Skarbnik: Magdalena Wysocki

Klasa II LO
Przewodnicząca: Ewa Paluch
Z-ca przewodniczącej: Christina Ciecierski
Skarbnik:

Klasa III LO
Przewodnicząca: Anita Markiewicz
Z-ca przewodniczącej: Monika Barton
Skarbnik: Joanna Pawlik

W imieniu nowej Rady Rodziców pragnę podziękować dotychczasowej przewodniczącej Rady Rodziców pani Kindze Jabłońskiej i pozostałym osobom z Rady oraz wszystkim rodzicom i opiekunom wspierającym SPK w Chicago. Jako rodzice pragniemy dobra dzieci i młodzieży uczących się w naszej polskiej szkole. Dziękuję kierownik SPK - pani Renacie Janeczek oraz nauczycielom i wszystkim osobom zaangażowanym w funkcjonowanie placówki. Rada Rodziców pragnie skutecznie wspomagać państwa pracę. Wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem jesteśmy w stanie pomóc w spełnieniu marzeń i oczekiwań jakie związane są z działalnością szkoły. Wszystkim życzę sukcesów, satysfakcji i radości - zwłaszcza uczniom. To od nas wszystkich zależy jakie warunki nauki i pracy stworzymy w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Chicago.

Z wyrazami szacunku i optymizmu
Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Podczaski
KONTAKT: radarodzicowchicago@yahoo.com