Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: pani Anita Markiewicz
Zastępca: pani Monika Kuczaj
Skarbnik: pan Zbigniew Kałużny
Sekretarz: pani Karolina Makowski

Kontakt: radarodzicowspkchicago2019@gmail.com


Komisja Rewizyjna:
pani Ewa Wasąg

pani Katarzyna Ogórek

pani Elżbieta Tchintchiov

Skład Rad Oddziałowych  w poszczególnych klasach:

I klasa SP
Przewodniczący: Paweł Podczaski
Z-ca przewodniczącego: Dorota Krzyszczuk
Skarbnik: Katarzyna Wisz

II klasa SP
Przewodnicząca: Magdalena Hebda
Z-ca przewodniczącej: Anna Phillips
Skarbnik - Katarzyna Torres

III klasa SP
Przewodnicząca: Anna Mieszaniec
Z-ca przewodniczącej: Joanna Pawłowska
Skarbnik: Monika Bartoń

IV klasa SP
Przewodnicząca: Katarzyna Ogórek
Z-ca przewodniczącej: Anna Karwowska-Lopez
Skarbnik: Tomasz Gębka

V klasa SP
Przewodnicząca: Alina Piagentini
Z-ca przewodniczącej: Alicja Górska
Skarbnik: Jan Chartynowicz

VI klasa SP
Przewodnicząca: Kinga Jabłońska
Z-ca przewodniczącej: Ewa Pieńczykowska
Skarbnik: Zuzanna Jabłoński

VII klasa SP
Przewodnicząca: Ewa Wasąg
Z-ca przewodniczącej: Zuzanna Jabłoński
Skarbnik: Tomasz Gębka

VIII klasa SP
Przewodniczący: Zbigniew Kałużny
Z-ca przewodniczącego: Sławomir Bagiński
Skarbnik: Agnieszka Romanowska

Klasa III G
Przewodnicząca: Karolina Makowski
Z-ca przewodniczącej: Beata Fediuk
Skarbnik: Anna Łapa

Klasa I LO
Przewodnicząca: Ewa Nierzwicka
Z-ca przewodniczącej: Jan Pawluczuk
Skarbnik: Magdalena Wysocki

Klasa II LO
Przewodnicząca: Ewa Paluch
Z-ca przewodniczącej: Christina Ciecierski
Skarbnik:

Klasa III LO
Przewodnicząca: Anita Markiewicz
Z-ca przewodniczącej: Monika Barton
Skarbnik: Joanna Pawlik