Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020 / 2021

Przewodniczący:  Anita Markiewicz
Zastępca:             Witold Kluza   
Skarbnik:              Karol Jóźwicki
Sekretarz:            Karolina Makowski

Kontaktradarodzicowsplchicago2020.21@gmail.com


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:       Ewa Wasąg 
Członek Komisji:       Anna Rajska          
Członek Komisji:       Jakub Baraniak          
Obserwator Komisji: Jan Chartynowicz         

 

Skład Rad Oddziałowych  w poszczególnych klasach:

I klasa SP
Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:

II klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

III klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

IV klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

V klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

VI klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

VII klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

VIII klasa SP
Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:


Klasa I LO A
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

Klasa I LO B
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

Klasa II LO
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

Klasa III LO
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik: