Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020

Przewodniczący:  Anita Markiewicz
Zastępca:             Ewa Paluch  
Skarbnik:              Karol Jóźwicki
Sekretarz:            Karolina Makowski

Kontakt: radarodzicowsplchicago@gmail.com 


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:      Jakub Baraniak
Członek Komisji:      Beata Fediuk         
Członek Komisji:      Magdalena Hebda         
Obserwator Komisji: Marzena Solak          

 

Skład Rad Oddziałowych  w poszczególnych klasach:

I klasa SP
Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:

II klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

III klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

IV klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

V klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

VI klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

VII klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

VIII klasa SP
Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:


Klasa I LO A
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

Klasa I LO B
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

Klasa II LO
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

Klasa III LO
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik: