Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2017/18

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: p. Kinga Jabłońska
Z-ca Przewodniczącego: p. Anna Hoduń
Skarbnik: p. Jolanta Dykas
Sekretarz: p. Magdalena Krasoń

Skład Rady Rodziców

I SP, p. Magdalena Krasoń
II SP, p. Monika Bartoń
III SP, p. Anna Hoduń
IV SP, p. Jolanta Dykas
V SP, p. Kinga Jabłońska
VI SP, p. Konrad Mieszkowski
I G, p. Robert Gruszka
II G, p. Małgorzata Kamińska
III G, p. Ewa Wasąg
I LO, p. Marek Paluch
II LO, p. Anita Markiewicz
III LO, p. Edyta Grudzień

Komisja rewizyjna

p. Anita Markiewicz
p. Katarzyna Ogórek
p. Ewa Wasąg