"Płonie ognisko w lesie..."

Szanowne Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Uczniowie!

Rada Rodziców planuje organizację szkolnego ogniska, w dniu 3 czerwca 2017 w godz. 9:00 - 15:00. Powrót do szkoły pomiędzy 14:00 - 15:00. Ognisko planowane jest na farmie w Homer Glen. Koszt związany z ogniskiem dla uczniów naszej szkoły pokrywa Rada Rodziców. Natomiast koszt dla rodziców oraz rodzeństwa naszych uczniów wynosi $5 od osoby plus koszty przejazdu autokarem (około $9 od osoby). Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia do przewodniczących klas w celu stworzenia listy chętnych, w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2017 roku. Zgłoszenia są niezbędne do organizacji ogniska, ponieważ od ilości chętnych osób zależy czy ognisko odbędzie się. Z wyrazami szacunku, Rada Rodziców przy SPK w Chicago