ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/16

Informuję uprzejmie, że zakończyliśmy I turę zapisów do szkoły na rok szkolny 2015/16.
Dodatkowe zapisy odbędą się w dniu 16 maja. Wszystkich zainteresowanych proszę o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.

Szkoła posiada ograniczoną ilość miejsc i tak:

 • Klasa I – cztery miejsca wolne
 • Klasa II – nie ma wolnych miejsc
 • Klasa III, IV, V i VI – kilka wolnych miejsc
 • Klasy I, II, III Gimnazjum – kilka wolnych miejsc
 • Klasy I, II, III Liceum Ogólnokształcące – są wolne miejsca.

Kierownik szkoły, Ewa KrasońSzkoła ogłasza zapisy uczniów na następny rok szkolny. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że szkoła posiada wolne miejsca w klasach Gimnazjum i Liceum oraz kilka miejsc w szkole podstawowej. Przypominamy, że SPK należy do polskiego systemu edukacyjnego i nauka w szkole jest bezpłatna.

Rodziców uczniów naszej szkoły, którzy decydują się na kontynuowanie nauki dzieci w SPK, prosimy o wydrukowanie ze strony internetowej Formy Zapisu do Szkoły, wypełnienie wszystkich rubryk, dopisanie numeru Pesel i podanie do wychowawcy klasowego w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia włącznie. Jeśli Rodzic nie zgadza się na umieszczenie wizerunku dziecka w mediach – proszę dokładnie zaznaczyć rodzaj mediów.


Warunki przyjecia do szkoly (na podstawie Statutu SPK, paragraf 46)

 1. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest dostarczenie kierownikowi szkoły
  zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły działającej w systemie oświaty USA.
 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku
  kalendarzowym kończą 6 lat.

  1) przed przyjęciem dziecka do l klasy szkoły podstawowej nauczyciel dokonuje
  wstępnej diagnozy rozwoju dziecka. Na podstawie tego podejmuje decyzję czy dziecko
  jest przystosowane do podjęcia nauki szkolnej.

 3. Przyjęcia do klasy ll i wyższej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum
  ogólnokształcącego, dokonuje się na podstawie świadectwa ukończenia poprzedniej
  klasy w odpowiedniej szkole w Polsce lub USA.
 4. Do szkoły może przyjęty być uczeń, który posiada odpowiednią wiedzę z poprzedniej
  klasy oraz znajomość języka polskiego.
 5. Kierownik może odmówić przyjęcia ucznia do szkoły, jeżeli szkoła nie posiada
  wolnych miejsc oraz odpowiednich warunków kadrowych, organizacyjnych i
  finansowych.
 6. Przyjęcia do szkoły odbywają się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego lub w innym
  dniu wyznaczonym przez kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, a także w
  najbliższym terminie po przyjeździe ucznia do okręgu działalności Konsulatu
  Generalnego RP w Chicago.
 7. Uczeń przyjmowany jest do szkoły przez kierownika szkoły, po złożeniu wypełnionej
  karty zgłoszenia ucznia do szkoły.
 8. Kształcenie w szkole jest nieodpłatne.
ZałącznikWielkość
PDF icon zgloszenie_ucznia_rok_szkolny.pdf110.17 KB
PDF icon SPK-statut-szkoly.pdf1.01 MB