Czytamy "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego

Do Akcji Narodowego Czytania "Wesela" przystąpią licealne klasy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym w Chicago. Młodzież odczyta trzeci akt dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Całe wydarzenie odbędzie się w aranżacji bronowickiego stołu.