Zebranie otwarte społeczności szkoły

Uprzejmie informujemy, że 21 października o godz. 14:15 w bibliotece szkoły William Howard Taft High School odbędzie się zebranie Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną. Na zebranie zaproszeni są wszyscy rodzice uczniów naszej szkoły. Przedmiotem zebrania jest działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły.
Liczymy na Państwa obecność.

Z wyrazami szacunku
Kierownik SPK Ewa Krasoń