ZAPROSZENIE NA POCZĘSTUNEK WIGILIJNY

"Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie"

 

 

                                                                   Cyprian Kamil Norwid

 

 
Szanowna Pani Kierownik, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Uczniowie!
 
 
    Zapraszamy całą społeczność szkolną na poczęstunek wigilijny, organizowany tradycyjnie przez Radę Rodziców. Uroczystość odbędzie się w dniu 16 grudnia 2017 roku. 
Po części artystycznej, która rozpocznie się o godzinie 11:00, zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania.
 
 
Z wyrazami szacunku,
Rada Rodziców przy SPK w Chicago