Skrócone lekcje 03 lutego 2018 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z posiedzeniem Rady Pedagogicznej na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018 - lekcje w dniu 03 lutego 2018 r. będą skrócone.
Plan lekcji w tym dniu przedstawia się następująco:
1. 9:00-9:30
2. 9:30-10:00
3. 10:00-10:30
Przerwa śniadaniowa (10:30-11:00)
4. 11:00-11:30
5. 11:30-12:00
6. 12:00-12:30
7. 12:30-13:00

Prosimy o punktualne odebranie uczniów ze szkoły.