Informacje

Szanowni Państwo!

Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie,

Drodzy Uczniowie!

Mając na uwadze misję Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zapewniamy, iż Ośrodek kontynuuje działania zmierzające do sprawnego funkcjonowania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago.

Zapewniamy, iż podejmiemy starania, aby obecna sytuacja nie spowodowała wydłużenia okresu prowadzonych zajęć.

Jesteśmy świadomi, iż rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie jest istotnym wsparciem dla całej społeczności. To jednocześnie możliwość, aby w większym stopniu włączyć się w życie Punktu. Gorąco do tego zachęcamy. Bez wzajemnej współpracy placówka nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.

Dziękujmy Państwu za dotychczasową współpracę, a przede wszystkim za okazaną życzliwość i zrozumienie zaistniałej sytuacji.