EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO W CHICAGO

W dniach 9 -10 marca 2019 r. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce organizuje państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na temat egzaminu, regulaminu oraz możliwości dokonywania rejestracji i opłat znajdą Państwo na stronie ZNP:

http://znpusa.org/index.php?adminpanel=glowna

Pytania można kierować na e-mail: http://certyfikatpolskiwchicago@gmail.com
Telefon kontaktowy: 312 520 6019

Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie: certyfikatpolski.pl