Skrócone zajęcia lecyjne

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z posiedzeniem Rady Pedagogicznej na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2018/2019 - lekcje w dniu 09 lutego 2019 r. będą skrócone.

Plan lekcji w tym dniu przedstawia się następująco:

1. 9:00-9:30

2. 9:30-10:00

3. 10:00-10:30

Przerwa śniadaniowa (10:30-11:00)

4. 11:00-11:30

5. 11:30-12:00

6. 12:00-12:30

7. 12:30-13:00   

                   

Prosimy o punktualne odebranie uczniów ze szkoły.