Akty Prawne

 

Statut szkoły i uchwała Rady Pedagogicznej: Statut SPK i Uchwała

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2019/2020 : Program