Akty Prawne

 

Statut szkoły i uchwała Rady Pedagogicznej: Statut SPK i Uchwała

Procedury ewakuacji szkoły: Procedury

Regulamin rekrutacji uczniów: Rekrutacja

Zgłoszenie ucznia do SPK: Zgłoszenie

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2019/2020 : Program