Warsztaty Historyczne

15 marca uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej w Chicago  mieli okazję uczestniczyć w warsztatach historycznych przeprowadzonych w naszej szkole przez dr Łukasza Lubicza-Łapińskiego, edukatora Instytutu Pamięci Narodowej z Białegostoku.  Temat zajęć dotyczył problemu scalania granic po odzyskaniu niepodległości przez państwo Polskie w 1918 roku oraz osiągnięć II Rzeczypospolitej.  Po wysłuchaniu pasjonującego wykładu popartego materiałem filmowym i slajdami, podzieleni na grupy uczniowie uczestniczyli w grach edukacyjnych opracowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Serdecznie dziękujemy panu dr Łukaszowi Lubiczowi-Łapińskiemu oraz Przystankowi Historia działającemu przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich za umożliwieniu naszym uczniom i nauczycielom uczestnictwa w tych arcyciekawych zajęciach.