Zwycięstwo w konkursie Patria Nostra - IV edycji rejonu Mazowsze

 

Gratulacje dla Kingi Ignatowicz, Beaty Semeniuk i Barbary Makowski, uczennic Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej za zajęcie drugiego miejsca w IV edycji konkursu historycznego Patria Nostra . Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 30 sekundowej animacji komputerowej dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Prace konkursowe mają być emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach. Nasze uczennice przygotowały animację informującą o pierwszej niemieckiej egzekucji dokonanej na Polakach we Wsi Szymankowo na Pomorzu w 1939 roku. Poniżej zamieszczamy

link do animacji.

https://www.youtube.com/watch?v=b4wzYLFG0QY&feature=youtu.be