WAŻNA LEKCJA HISTORII

Ważna lekcja historii

W dniu 13 kwietnia gościliśmy w naszej szkole podporucznika Wojska Polskiego pana Filipa Ożarowskiego oraz przedstawiciela Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koła Chicago - porucznika pilota pana Zbigniewa Kwapisza. Nasi goście przedstawili uczniom historię 27 Wołyńskiej  Dywizji Piechoty AK, zwracając uwagę na tragiczne wydarzenia na Wołyniu w 1943 roku.

Pan porucznik Filip Ożarowski jest 97-letnim weteranem wojennym.W czasieII wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. Aresztowany przez Armię Czerwoną w 1944 roku, poddany śledztwu i torturom przez NKWD, otrzymał wyrok 13.5 roku łagrów. Został zesłany do sowieckiego łagru koło Tuły. Jako więzień łagrów został przydzielony do 1 Brygady Artylerii Ciężkiej im. Józefa Bema WP i brał czynny udział w walkach frontowych między innymi o Warszawę, Wał Pomorski i Berlin. Po wojnie 25 maja 1945 roku został ponownie aresztowany za przynależność do Armii Krajowej i skazany na 13 i pół roku więzienia. W 1946 roku na mocy amnestii został zwolniony z więzienia. Jest autorem książek na temat mordów na Wołyniu: „Gdy płonął Wołyń” - w tłumaczeniu na j. angielski „Wolyn Afame” oraz „Wołyńska Grenada”.

Podczas wzruszających wspomnień pana porucznika Filipa Ożarowskiego prezentowane były następujące tablice i eksponaty:

·      Mapa Polski  z lat 1919-1920 z uwzględnieniem ewolucji granicy od Traktatu Wersalskiego i jej końcowej postaci po Traktacie Ryskim.

·      Mapa administracyjna Polski z 1928 roku z podziałem na województwa, w tym woj. wołyńskie.

·      Mapa Wołynia z podziałem na Inspektoraty (Inspektorat Kowel,Łuck, Dubno, Równe oraz Samodzielny Obwód Sarny) podporządkowane wojskowo Komendzie Głównej Armii Krajowej.

·      Mapa z zaznaczeniem miejsc powstania samoobron do walki z ukraińskimi nacjonalistami OUN i UPA,  np.: Zasmyki, Przebraże.

·      Plansza przedstawiająca miejsca Rzezi Wołyńskiej dokonanej na Polakach przez OUN i UPA ze szczególnym uwzględnieniem ilości osób pomordowanych w poszczególnych powiatach oraz spalonych i zniszczonych kościołów.

·      Tablica ze strony tytułowej książki „Gdy płonął Wołyń” z napisem „75 rocznica powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”.

·      Plansza z trasą przemarszu kolumny wojska 27 WDP AK, Zgrupowania „Osnowa”, dowodzonego przez kapitana Kazimierza Rzaniaka pseudonim „Garda”, podczas przejścia linii frontu na rzece Prypeć w dniach 20 - 27 maja 1944 roku na stronę sowiecką po wyrwaniu się z okrążenia przez wojska niemieckie.

·      Plansza ze zdjęciem ukazującym moment dekoracji podporucznika Filipa Ożarowskiego Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski przyznanym mu przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego za napisanie książek: „Gdy płonął Wołyń” iWołyńska Grenada”.  

Ponadto eksponowane były ryngrafy z czasów I Rzeczypospolitej z herbami ziem wojewódzkich Korony i Litwy oraz herbami rodów arystokratycznych w tym królewskich, ryngraf Matki Bożej Ostrobramskiej oraz ryngraf Matki Boskiej Częstochowskiej z mieczem Chrobrego. Ten ostatni to osobisty ryngraf pana Filipa Ożarowskiego. Ostatnimi eksponatami były dyski z filmami ze zjazdu żołnierzy 27 WDP AK w 1992 r. w dniach 12–13 września w Zasmykach i Hrubieszowie oraz film zawierający relacje kombatantów 27 WDP AK - świadków tragedii Wołynia.                 

Wszyscy uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wspomnień pana Filipa Ożarowskiego - świadka tych tragicznych wydarzeń, a także zapoznali się z wyżej wymienionymi eksponatami i tablicami. Duże zainteresownie wzbudziły wśród uczniów książki pana Filipa Ożarowskiego. Była to niezapomniana lekcja historii.