Święto Narodowe Trzeciego Maja

"Witaj majowa jutrzenko

Świeć naszej polskiej krainie"

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Chicago są największymi poza granicami Polski. Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w paradzie organizowanej przez instytucje polonijne w centrum miasta. 

Pierwsze uroczystości związane z uczczeniem Konstytucji 3 maja odbyły się w Chicago w stulecie jej ogłoszenia, czyli w 1891 roku. 

Tegoroczna parada, która odbywa się w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jest już 128. w historii Polonii w Chicago. W paradzie biorą udział przedstawiciele Konsulatu RP oraz władz amerykańskich, organizacje polonijne, polskie szkoły i drużyny harcerskie, weterani i kombatanci, stowarzyszenia historyczne, a także zaproszeni goście z Polski. W tym roku gościem honorowym jest marszałek senior Kornel Morawiecki.