Msza Graduacyjna

W niedzielę 19 maja, uczniowie klasy III liceum Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej w Chicago wzięli udział w uroczystej mszy graduacyjnej, która miała miejsce w Bazylice św. Jacka.

We mszy zorganizowanej przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce uczestniczyło blisko sześciuset absolwentów szkół szkół polonijnych. Uroczystość celebrowana była przez ks. Proboszcza Michała Osucha.

Obecny na uroczystości honorowy gość, Konsul RP, Piotr Janicki pogratulował maturzystom, nauczycielom i rodzicom wielkiego zaangażowania w podtrzymywanie języka polskiego, historii i kultury polskiej oraz podkreślił wartość dwujęzyczności.

Na zakończenie uroczystej mszy  Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, pan Tadeusz Młynek oraz wiceprezes Ewa Koch, a także Konsul Piotr Janicki wręczyli absolwentom dyplomy uznania Konsula Generalnego oraz Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.