GRATULACJE DLA MIKOŁAJA PIETRANIKA ZA ZAJĘCIE DRUGIEGO MIEJSCA W KONKURSIE HISTORYCZNYM!!!