Skład Samorządu Uczniowskiego 2020 / 2021

 

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Polskiej w Chicago
w dniu 25.11.2020 roku:
 
Ilość głosów oddanych - 80
Ilość oddanych głosów nieważnych - 2
Ilość głosów ważnych - 78
 
W głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym społeczność szkolna wyłoniła samorządową reprezentację Szkoły.
Osoby, które otrzymały mandat członka Samorządu Uczniowskiego to:
 

1.   Aleksandra Kamińska   - 24 głosy     - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

2.   Anastasia Wysocka      - 14 głosów   - zastępca

3.   Bartosz Wasąg             - 13 głosów   - skarbnik

4.   Natalia Solak              -  9 głosów    - sekretarz

5.   Zuzanna Chłopek        -  9 głosów    - członek

6.   Kamil Gembiś             -  9 głosów    – członek

 

 

Serdecznie gratulujemy wybranym uczniom.

Życzymy wytrwałości i pomysłowości w realizacji zaplanowanych obietnic.