Grono Pedagogiczne

p.o. Kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

mgr Renata Janeczek

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Jolanta Gutej

mgr Krystyna Gotter 

mgr Małgorzata Terlikowska

 

Nauczyciele języka polskiego

mgr Małgorzata Biedroń

mgr Magdalena Dzioboń

mgr Renata Janeczek

mgr Ewa Jasiak

mgr Lucyna Uryga-Celak

 

Nauczyciele wiedzy o Polsce

mgr Elżbieta Makal

mgr Krystyna Wyrwał

mgr Anna Ożóg

 

Katecheci

 mgr Eliza Puchalski