Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago jest polską publiczną placówką oświatową. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania oparty na podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich. Organem prowadzącym Szkołę jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaś nadzór pedagogiczny, finansowy i administracyjny sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzi Szkoła.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć