Internetowe quizy Kahoot

Internetowe quizy Kahoot są świetną metodą na ożywienie lekcji i jednocześnie na sprawdzenie wiadomości uczniów. Nadają się do powtórek, sprawdzianów z lektury, ćwiczeń gramatycznych oraz językowych.

Nauczyciel wyświetla quiz na ekranie a uczniowie za pomocą swoich komputerów/tabletów/ telefonów komórkowych logują się w systemie poprzez wpisanie numeru PIN. Kiedy imiona wszystkich uczestników pojawią się na ekranie można zacząć grę. Quiz składa się z kilku/kilkunastu pytań wielokrotnego wyboru. Na udzielenie odpowiedzi uczniowie mają po 30 sekund, po każdym pytaniu na ekranie pojawia się prawidłowa odpowiedź oraz imiona pięciu osób, które jej najszybciej udzieliły. Na zakończenie quizu ukazuje się zestawienie wszystkich uczestników oraz ich punktacja.

Lekcje ukazane na zdjęciach miały temat “ Wilki w owczej skórze czyli polsko-angielskie false friends” i odbyły się w klasie I liceum oraz w klasie VI SP w lutym tego roku. False friends albo false cognates to to wyrazy, które mają bardzo podobne brzmienie i zapis ortograficzny w obu językach, ale ich znaczenie jest zupełnie inne!

Przykładem może być wyrażenie w języku polskim “ewentualnie”, które znaczy “być może”, natomiast bardzo podobnie brzmiące słowo w języku angielskim “eventually” znaczy tyle co “w końcu” (in the end).

Quiz składał się z dwóch części i zawierał 28 przykładów takich właśnie wyrażeń. W celu powtórzenia nowo nabytych umiejętności językowych dostali też ćwiczenia na papierze, które wymagały ułożenia zdań z poprawnym znaczeniem wyrazu. Uczniowie bardzo entuzjastycznie podeszli do wyzwania i nie ukrywali, że temat ich bardzo zainteresował. Z niecierpliwością czekają na dalsze quizzy!