Praca nad scenariuszem

Jedną z form pracy z tekstem literackim jest próba przeniesienia go scenę. Klasa VI pracując z tekstem Katarzyny Piękosz pt. „Podwórkowy happening”, przygotowuje swoje przedstawienie. Czytanie scenariusza i omawianie scen miało miejsce w bibliotece szkoły pod kierunkiem nauczyciela polonisty, pani Ewy Jasiak.