Otwarta lekcja języka polskiego

„Bo błąd w mowie – to jak plama tłusta i brzydka na fotografii matki, którą kochasz,

To jak niestarannie przyszyta łata na ubraniu, w którym idziesz w gościnę.

Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali.

Język się smuci, choruje, gdy ludzie źle nim mówią”

Janusz Korczak

 

21 lutego obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione na 30 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 r. dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. Na datę obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wybrany został 21 lutego, dla upamiętnienia wydarzenia z 1952 r., kiedy to w stolicy Bangladeszu Dhace pięciu studentów zginęło podczas demonstracji. Domagali się oni uznania bengalskiego – ich języka ojczystego – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan.

22 lutego 2020 roku w Szkole Polskiej odbyła się lekcja otwarta zorganizowana w rocznicę obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy IV pod kierownictwem wychowawczyni Agnieszki Rebeszko, rodzice, zaproszeni goście oraz Pani Kierownik Małgorzata Gołubowska.

“Nasz kochany język polski”- “Ja mówię po polsku. A jaka jest Twoja supermoc?”- lekcja,której celem było :

– rozpoznawanie błędów językowych i zastępowanie ich poprawnymi formami

– posługiwanie się poprawną polszczyzną, dbałość o kulturę słowa

– uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu

– rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim

– włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

– rozwijanie umiejętności pracy w grupie

– rozwijanie spostrzegawczości

– utrwalenie wiadomości o częściach mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek)

Lekcja rozpoczęła sie od przypomnienia wiadomości z zakresu części mowy: czasownika, rzeczownika, przymiotnika oraz przysłówka.

Nauczyciel prowadzący zapoznał uczniów oraz obecnych gości z tematem lekcji poprzez krótkie wprowadzenie a także wspólne obejrzenie prezentacji multimedialnej o historii święta i filmu “Ja mówię po polsku. A jaka jest Twoja supermoc?” Następnie uczniowie wzięli udział w burzy mózgów- Dlaczego warto jest znać język ojczysty?
Po owocnej wymianie zdań, uczniowie wraz z nauczycielem zabawili się w rytm piosenki Agnieszki Osieckiej “Ucz się polskiego”.

Po zakończonej zabawie wszyscy z chęcią zabrali się za wykonywanie zadań. Dzieci pracowały w czterech grupach liczących po 5 osób. Każda z grup otrzymała te same zadania do wykonania.
Uczniowie zmierzyli się z między innymi z zamianą niepoprawnych form czasownika właściwymi. Uzupełniali także powiedzenia podanymi przymiotnikami czy zagrali w BOGGLE- ułożyli jak najwięcej wyrazów z podanych liter.

Wszyscy wysłuchali także utworu Alfabet- Pablopavo i Ludzikia następnie uczniowie mieli za zadanie wypisać nazwy przedmiotów, osób czy rzeczy wg, alfabetu, które pojawiły sie w piosence.
Najwięcej emocji wzbudziły łamańce językowe. Każda z grup wylosowała jeden wiersz i zaprezentowała go przed publicznością.
Wiele radości dostarczyła dzieciom prezentacja łamańców przez obecnych na lekcji rodziców. Rodzice wywiązali się z zadania na szóstkę.

Na koniec lekcji nastąpiło podsumowanie tematu i zdobytych wiadomości.
Głos zabrała również Pani Kierownik Małgorzata Gołubowska. Podziękowała wszystkim za przybycie a nauczycielowi prowadzącemu za przygotowanie lekcji.

Film z lekcji

 

Agnieszka Rebeszko

Nauczyciel jęz. polskiego kl. IV SP