Zawieszenie zajęć lekcyjnych

Drodzy Rodzice,

W związku z rozwijającym się zagrożeniem wirusem COVID–19 (coronawirusem) w porozumieniu z ORPEG oraz nawiązując do podjętych decyzji przez Archidiecezję i władze lokalne, Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago zawiesza zajęcia do dnia 28 marca 2020 r. włącznie, z możliwością przedłużenia zależnie od rozwoju sytuacji.

Przechodzimy na tryb nauczania on-line.

W tym okresie praca z uczniami odbywać się będzie w trybie on-line w ścisłym kontakcie z nauczycielami. Uczniom zostaną przesłane materiały, karty pracy i zadania domowe. Nauczyciele będą wspomagać pracę uczniów drogą mailową i online.

Małgorzata Gołubowska

Kierownik Szkoły Polskiej w Chicago