Przedłużenie zawieszenia stacjonarnych zajęć lekcyjnych

Drodzy Rodzice,

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i w oparciu o bieżące wytyczne władz lokalnych, informujemy o przedłużeniu zawieszenia zajęć w naszej szkole do dnia 18 kwietnia 2020 r. włącznie, z możliwością przedłużenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązującym od dnia 25 marca br. Szkoła Polska w Chicago kontynuuje nauczanie w trybie zdalnym.

Wprowadzamy rozwiązania umożliwiające Szkole działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych a także nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane bezpośrednio przez wychowawców klas.

Małgorzata Gołubowska
Kierownik Szkoły Polskiej w Chicago