Dzień Patrona Szkoły Polskiej w Chicago

„Srebrne Kościuszki kosy lśnią na maszynach,

Kształt rogatywki na gwieździstym tle sztandaru,

Łączą się krajów losy w bohaterskim czynie

Krew za krew, naród za naród!”

„Marsz lotników”, Aleksandra Zasuszanka

 

Dzień Patrona Szkoły Polskiej w Chicago –7 Eskadry Kościuszkowskiej

W sobotę, 7 marca 2020 roku odbył się uroczysty Apel upamiętniających 100 – letnią rocznicę powstania 7 Eskadry Kościuszkowskiej, która jest patronem Szkoły Polskiej w Chicago. Był to dzień wyjątkowy w kalendarium tego roku szkolnego. Poprzedziły go prelekcje, wykłady i ciekawe lekcje zorganizowane przez nauczycieli w ramach obchodów jubileuszowych.

Okolicznościowy Apel rozpoczął się przywitaniem oraz uroczystym wystąpieniem Pani Kierownik, która swoim przemówieniem wprowadziła uczniów w niezwykłą lekcję historii. Pani Kierownik w swoim wystąpieniu podkreśliła jak bardzo ważne jest dla młodego pokolenia wyrabianie przekonania, że nie można budować przyszłości bez pamięci historycznej oraz kształtowania szacunku dla dziedzictwa narodowego. Pani Kierownik przypomniała również, iż w ramach różnorodnych działań poświęconych upamiętnienia 100 – letniej rocznicy powstania 7 Eskadry Kościuszkowskiej znalazły się konkursy wiedzy, plastyczne, które rozwijały wyobraźnię historyczną uczniów oraz wrażliwość estetyczną.

Konkursy okazały się doskonałą okazja do wzmacniania poczucia przynależności do wspólnoty szkolnej, jednocześnie przybliżały wszystkim uczniom historię patrona szkoły – 7 Eskadry Kościuszkowskiej, która wniosła bohaterski wkład w dzieło niepodległości państwa polskiego oraz na stałe wpisała się w historię Szkoły Polskiej w Chicago.

W zmaganiach konkursowych uczniowie wykazali się kreatywnością, oryginalnością pomysłów oraz wiedzą historyczną na temat patrona – 7 Eskadry Kościuszkowskiej. Wydarzenie to ukazało jak uczniowie naszej szkoły potrafią zgodnie ze sobą współpracować oraz jak duże posiadają artystyczne umiejętności.

Ostatnim wewnątrzszkolnym konkursem był Turniej Wiedzy o 7 Eskadrze Kościuszkowskiej klas licealnych. Celem turnieju było nie tylko pogłębienie wiedzy o patronie i budzenie dumy z historii szkoły, ale przede wszystkim pogłębianie więzi pomiędzy uczniami w różnych grupach wiekowych i wspólna zabawa. Każdą klasę licealną reprezentowały trzyosobowe drużyny wyłonione w trakcie współzawodnictwa wewnątrzklasowego za pomocą gier Kahoot. Jury tworzyli uczniowie klasy maturalnej oraz uczennica klasy II LO.  Drużyny wzięły udział w sześciu konkurencjach: trzech sprawdzających ich wiedzę o historii 7 Eskadry Kościuszkowskiej i trzech zabawach ruchowych, które spotkały się z entuzjastycznym aplauzem ze strony najmłodszych kolegów. Turniej zwyciężyła drużyna reprezentująca klasę maturalną w składzie: Adam, Mateusz i Karol, wygrywając dyplomy i imprezę z pizzą dla całej swojej klasy.

Miłym akcentem tegorocznej imprezy było wręczenie dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach. Uczniowie klas starszych odbierali dyplomy za zajęcie miejsc: I, II, III, natomiast każdy młodszy uczestnik otrzymał dyplom uznania za zaangażowanie i kreatywność. Każdy uczeń był dumny ze swojego osiągnięcia oraz dyplomu z zaszczytnym logo szkoły, na którym widnieje 13 pasów i 13 gwiazd reprezentujących kolonie amerykańskie oraz krakuska z pawim piórem na tle skrzyżowanych kos, jako symbol powstania kościuszkowskiego – jest wyrazicielem idei walki o wolność waszą i naszą.

Tak wielopłaszczyznowe działania z pewnością spełniło swoją rolę – wzbogaciło wiedzę uczniów o swoim patronie, rozbudziło patriotyzm w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego, uświadomiło społeczności szkolonej, że nie można budować przyszłości bez pamięci historycznej, bez kształtowania szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz było doskonałą okazją do integracji całej społeczności szkolnej.

Jesteśmy przekonani, że wydarzenie – Dzień Patrona w Szkole Polskiej w Chicago wpisze się na stałe w kalendarz uroczystości szkolnych i będzie inspiracją do dalszych, równie wzniosłych działań ukazujących dzieciom i młodzieży dobre wzorce i autorytety.

Emocje towarzyszące wszystkim tego dnia zostały zachowane na pamiątkowych zdjęciach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

 

Anna Awakowicz

Nauczyciel Wiedzy o Polsce

Małgorzata Biedroń

Nauczyciel języka polskiego