Szkolny Konkurs Plastyczny dla najmłodszych

Zapraszamy najmłodszych uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym

poświęconym polskim symbolom narodowym.

Regulamin konkursu

 1. Organizator konkursu

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:  Małgorzata Gołubowska

  Krystyna Gotter

  Małgorzata Terlikowska

 1. Cele konkursu
 • Popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat historii polskich symboli narodowych.
 • Wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i dumy z bycia Polakiem.
 • Kultywowanie szacunku i kształtowanie właściwej postawy dla najważniejszych symboli narodowych.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego.      
 1. Kategoria wiekowa
 • Uczniowie klas I – III SP.
 1. Praca plastyczna
 • Format A4 albo większy
 • Godło, flaga albo hymn.
 1. Technika dowolna
 • kredki świecowe, pastelowe
 • farby akwarelowe, plakatowe
 • kulki z bibuły
 • wydzieranka
 • inne w/g własnego pomysłu.
 1. Termin i miejsce składania prac

Podpisane prace w formie zdjęcia należy przesłać do wychowawcy klasy.

Termin: do 29 kwietnia 2020 r.

 1. Ogłoszenie wyników

W ocenianiu prac będzie brana pod uwagę estetyka, dobór tematyki, samodzielność i pracochłonność Najciekawsze prace zostaną wyłonione spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu i umieszczone na stronie szkoły.

W razie pytań, proszę pisać na e-mail: terlikowska@sbcglobal.net

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE! 

Wychowawczynie klas I – III SP