List Dyrektor ORPEG Pani Anny Aleksandry Radeckiej z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą