Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 online

 

Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie,
Niechaj nadziei skrzydła niosą Cię”.

Wakacji już czas…

Zakończenie roku szkolnego to dzień, który skłania do refleksji, do sięgnięcia pamięcią do 36 sobót poświęconych nauczaniu nie tylko podstawowych umiejętności pisania i czytania, ale także rozumienia przekazu literackiego i jego kontekstów. To 36 sobót uczenia nie tylko wiedzy o Polsce, ale przywiązania do Polski, do rozumienia tego, że będąc urodzonym poza granicami Polski, jest się także odpowiedzialnym obywatelem państwa polskiego.

Tego wszystkiego uczy szkoła, tradycyjnie w klasach z tablicą i uczniami w ławkach szkolnych. Ten rok był inny. Mimo to zarówno nauczyciele, jak i uczniowie podjęli wyzwanie, jakim dla wszystkich było zdalne nauczanie.

Pierwsza wrześniowa sobota, inaugurująca nowy rok szkolny, to święto wszystkich uczniów, ale przede wszystkim pierwszoklasistów, którzy składają ślubowanie, kierując spojrzenia w kierunku sztandaru, na którym widnieje godło 7 Eskadry Kościuszkowskiej. To oni przez kolejne 12 lat będą kształtować charakter szkoły, zdobywać w niej wiedzę, doskonalić swe umiejętności.

Ostatni dzień roku szkolnego to tradycyjnie święto maturzystów. W tym roku jest ich 7 i to oni, tak jak kiedyś ich starsi koledzy, reprezentowali szkołę w czasie ważnych uroczystości, stanowili poczet sztandarowy, brali udział w różnych konkursach, często zostając ich laureatami. I to oni, pamiętając o wyniesionym z domu wychowaniu i wiedzy zdobytej w szkole, będą reprezentować nasz naród i dbać o jego dobre imię, wiedząc, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

13 czerwca 2020 r. – godzina 11:00 – Zoom!
W taki sposób, jakże inaczej niż zwykle, zabrzmiał ostatni dzwonek.

Zanim rozpoczęła się część oficjalna, na ekranach pojawił się piękny montaż zdjęciowy – historia 12 lat w szkole polskiej siedmiorga maturzystów.

Uroczystość otworzyła Kierownik Szkoły Polskiej Pani Małgorzata Gołubowska, witając wszystkich gości, rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły i dziękując im za wspólny trud tego roku szkolnego. Złożyła gratulacje maturzystom doskonale zdanych egzaminów końcowych, a także pogratulowała zwycięstw wszystkim uczniom biorącym udział w tegorocznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Gratulacje maturzystom w swych wystąpieniach złożyli Konsul RP w Chicago Pan Piotr Semeniuk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anita Markiewicz, która poinformowała o ufundowaniu 3 stypendiów w wysokości 200 dolarów każde dla najlepszych uczniów klasy maturalnej. Słowa pożegnania do absolwentów zostały skierowane przez wychowawczynię klasy Panią Małgorzatę Biedroń oraz uczennicę klasy II liceum Zuzannę Łapę. Im także Karl Jackiewicz, uczeń klasy I liceum, zadedykował wykonanie poloneza op.40, nr 1 Fryderyka Chopina.

W czasie uroczystości maturzyści podzielili się swoimi planami na przyszłość, złożyli podziękowania dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom, swoim rodzicom i młodszym koleżankom i kolegom. Słowa uznania należą się Karolowi Turbiarzowi, który wykonał walca As-dur oraz improptu cis-moll Chopina, dedykując je gronu pedagogicznemu i rodzicom.

Zdane egzaminy końcowe, przyjęcia na wyższe uczelnie są ważnym momentem w życiu młodych ludzi. Podkreślić więc należy fakt, że przez 12 lat byli równolegle uczniami nie tylko dwóch szkół, znajdowali także czas na pasje muzyczne, sportowe, artystyczne, wolontariat, udział w konkursach. Z dumnie podniesioną głową wkraczają teraz w dorosłe życie, świadomi swych polskich korzeni, wartości polskiej mowy. Tej mowy, której nauczeni zostali w domu rodzinnym, a której nie poznał Peter – bohater wiersza Feliksa Konarskiego „Polskie dziecko”, zaprezentowanego przez ucznia klasy siódmej – Nicholasa Pietranika.

Niewątpliwie ukończenie szkoły jest sukcesem, ale drogą do niego są promocje klasowe i związane z nimi Dyplomy Uznania Konsula RP dla najlepszych uczniów i Dyplomy Uznania Ambasadora RP dla najlepszych uczniów kończących szkołę podstawową i liceum. Kluczowym momentem uroczystości było odczytanie przez panią kierownik nazwisk wszystkich uhonorowanych nimi uczniów.

„Ostatni dzwonek – wakacji czas” – na nie zaprowadzili nas uczniowie klasy trzeciej: Dalia Gotter, wykonując piosenkę o wspomnianym tytule, i Konrad Adamczyk, prezentując wiersz „Wynalazek na piątkę z plusem”.

Uroczystość zakończyła Kierownik Szkoły Polskiej Pani Małgorzata Gołubowska, kierując do całej szkolnej społeczności ostatnie słowa podziękowań wraz z życzeniami bezpiecznych i cudownych wakacji!

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszych maturzystach. 

DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!