Uroczyste obchody – Święto Szkoły 2020

Uroczysta Msza Święta i Akademia upamiętniające 100. rocznicę powstania 7 Eskadry Kościuszkowskiej oraz 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

„Pamiętajmy, że miłość do Ojczyzny to nie slogan, to dar

który należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom”.

W trosce o pamięć dla wydarzeń historycznych oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia, Szkoła Polska im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Parafią Świętego Franciszka Borgiasza w dniu 17 października 2020 r. zorganizowały obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 100 lat.

Msza Święta celebrowana przez Księdza Proboszcza – Roberta Łojka zainaugurowała uroczyste, jubileuszowe obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicy powstania 7 Eskadry Kościuszkowskiej, która już ponad 10 lat patronuje Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago. W obchodach jubileuszowych wzięła udział społeczność szkolna oraz zaproszeni goście:

Pani Konsul RP – Małgorzata Bąk – Guzik, Pani Wicekonsul – Paulina Szafałowicz, Pan Wicekonsul Piotr Semeniuk, Generał Dywizji pilot Pan Cezary Wiśniewski – Attachè Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, Podpułkownik Karol Budniak z Attaszatu obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie,  Porucznik pilot Zbigniew Kwapisz – przedstawiciel Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koła Chicago oraz Pan Marek Rowicki z 10 pułku Dragonów 1 Dywizji Generała Maczka.

Inauguracją Eucharystii była procesja wprowadzająca krzyż oraz sztandar Szkoły, który uroczyście wnieśli tegoroczni maturzyści. W oprawę nabożeństwa włączyła się grupa uczniów przygotowana prze Panią Helenę Rogucką. Intencją Mszy, jak podkreślił ksiądz proboszcz była modlitwa za wszystkich walczących i poległych za niepodległy i suwerenny kraj, oraz głęboka potrzeba zachowania w pamięci dużej wdzięczności dla tamtego żołnierskiego pokolenia.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Ta piękna inicjatywa, radosnego śpiewania Hymnu, zapoczątkowana w ubiegłym roku szkolnym jest dla naszej Szkoły akcentem kojarzącym się z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Następnie Pani Kierownik – Małgorzata Gołubowska uroczyście powitała wszystkich gości i wygłosiła przemówienie, w którym zaznaczyła poczucie dumy narodu polskiego ze zwycięskiej bitwy rozegranej pod Warszawą określanej mianem „ Cudu nad Wisłą”. W swoim wystąpieniu wskazała również na postawę bezinteresowności, odwagi i poświęcenia amerykańskich pilotów w obronie Polski w latach 1919- 1920.

Przybyli goście w swoich wystąpieniach przypomnieli najważniejsze karty historii z tamtego okresu. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który stale wychodził z inicjatywą walki za suwerenną Ojczyznę. Pani Konsul RP – Małgorzata Bąk – Guzik wielokrotnie podkreśliła w swojej wypowiedzi konieczność tworzenia wspólnoty, która buduje i daje siłę.

Po wystąpieniach nadszedł czas na żywą lekcję historii. Montaż słowno – muzyczny przygotowany został przez tegorocznych maturzystów. Część artystyczna wprowadziła wszystkich zgromadzonych w atmosferę wydarzeń sprzed 100 lat. Ukazała, że mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo tłumionych powstań narodowych i represji politycznych, Polacy nigdy nie porzucili marzeń o wolnym i niepodległym kraju. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewane były pieśni patriotyczne na znak pamięci o tamtych dniach, ukazujące szczęśliwe odzyskanie wolności.

Podsumowując uroczystość Pani Kierownik – Małgorzata Gołubowska zaznaczyła, że Szkoła Polska w Chicago to przystanek kultury i oświaty, który wzmacnia więzi młodych ludzi z Ojczyzną, podtrzymuje i pielęgnuje polskie tradycje narodowe oraz ukazuje ważne wydarzenia historyczne kształtujące kolejne pokolenia. Pani Kierownik wyraźnie zaznaczyła, że Szkoła Polska jest kuźnią młodych serc i dusz, która wyposaża naszych uczniów w wiarę i rozum.

Na zakończenie Pani Kierownik – Małgorzata Gołubowska podziękowała wszystkim zgromadzonym za wspólne celebrowanie uroczystości.

Mimo trudnego czasu, który niesie za sobą szereg ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19, najważniejsze było to, że mogliśmy wspólnie spotkać się i cieszyć tak ważnym i uroczystym dniem. Na długo zapadnie nam w pamięci.

*****

„To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci”.

 

Opracowanie:

Anna Awakowicz

Małgorzata Biedroń

Zapraszamy do obejrzenia:

Foto-relacja z uroczystości (kliknij tutaj)

Video-relacja z uroczystości (kliknij tutaj)