Ślubowanie klasy pierwszej

Ślubowanie klasy pierwszej
“Jesteśmy już uczniami”

14 listopada w klasie pierwszej od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie ubrani w galowy strój, biało-czerwoną szarfa przepasana przez ramię, opaska graduacyjna na głowie oraz piękna dekoracja na ścianie – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Pani kierownik Małgorzata Gołubowska serdecznie powitała uczniów, którym “oddała głos”. Pierwszacy zaśpiewali ilustrując ruchem piosenkę pt. “Uczeń pierwszej klasy” a następnie wyrecytowali wiersz pt. “Pierwszak”. Po krótkiej części artystycznej nastąpił uroczysty akt ślubowania. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed Sztandarem Szkoły pierwszacy powtarzali za panią kierownik tekst ślubowania.

Ślubuję uroczyście.
Będę starał się być dobrym i uczciwym uczniem.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli, rodziców i kolegów.
Będę uczył się tego, co ważne i piękne.
Będę kochał Polskę.

Następnie pani kierownik dokonała symbolicznego pasowania na ucznia „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago” – mówiła dotykając ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem.

W dowód przyjęcia pierwszaków do społeczności szkolnej pani kierownik wręczyła uczniom dyplomy, a wychowawczyni pani Małgorzata Terlikowska gratulując swoim podopiecznym i życząc sukcesów w nauce wręczyła ufundowane przez Radę Rodziców książeczki do samodzielnego czytania.

Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia. Ten dzień z pewnością na zawsze pozostanie pierwszakom w pamięci. Mam nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie szkolne lata.

Zobacz relację ze ślubowania

 

Wychowawczyni klasy pierwszej
Małgorzata Terlikowska