Nauczanie w trybie zdalnym

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Informuję, iż po okresie przerwy świątecznej Szkoła Polska w Chicago w dniach 09 – 16 stycznia 2021 roku przechodzi na nauczanie w trybie zdalnym. W tym okresie praca z uczniami odbywać się będzie w trybie on-line w ścisłym kontakcie z nauczycielami, którzy będą wspomagać pracę uczniów drogą mailową i online.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane bezpośrednio przez wychowawców klas.
Prosimy wszystkich uczniów oraz rodziców o współpracę z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Małgorzata Gołubowska
Kierownik Szkoły Polskiej w Chicago