Dyplom dla Szkoły

Pamiątkowy Dyplom dla Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago za udział w akcji „Razem na Święta”
Celem przedsięwzięcia było zachęcenie do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.