Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Szkole Polskiej

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Szkole Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

W tym roku po raz kolejny w Szkole Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Tegoroczne hasło święta brzmi: „Wysokiej jakości edukacja, język(i) nauczania a efekty edukacyjne”. Poprzez te słowa zwrócono uwagę na znaczenie języka ojczystego w oświacie oraz jego wpływ na jakość edukacji. Warto zaznaczyć, że język polski to język nauki w szkole sobotniej, do której nasi uczniowie uczęszczają od najmłodszych lat. Język polski jest w tym przypadku bez wątpienia narzędziem umożliwiającym pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie poziomu wykształcenia uczniów.

Poza tym ze wszystkich elementów, składających się na tożsamość człowieka, to język uważa się za najważniejszy, nazywany jest on – „ekstensją ludzkiego organizmu jako zasadniczym spoiwem tożsamości narodowej. […] W języku są zmagazynowane wytwory działań kulturowo – językowych; […] Język, jakim mówimy, jest bardzo ściśle powiązany z wyznawanym przez nas systemem wartości, rdzeniem naszej kultury. Ponadto język jest narzędziem i nosicielem wartości, także magazynem informacji o wartościach” (Ślusarski, 2003: 48-54). Poprzez język wyrażamy samych siebie, swoją kulturę i przekonania. To, jakim językiem mówimy, świadczy o tym, kim jesteśmy. Dlatego tak ważne jest, aby być świadomym użytkownikiem języka polskiego.

W tym szczególnym dniu nasi uczniowie przez cały dzień odkrywali zawiłości polszczyzny oraz wypowiadali się na temat tego, czym jest dla nich język ojczysty. Okazało się, że język polski stanowi istotny element identyfikacji narodowej i jest traktowany jako cenna umiejętność. Przede wszystkim pomaga w utożsamianiu się z przodkami i kulturą polską, odnajdywaniu własnych korzeni i stanowi bardzo ważną część dziedzictwa narodowego, którą uczniowie odziedziczyli po swoich rodzicach i dziadkach. Stąd uzasadnionym priorytetem naszej szkoły jest nieustanne zaszczepianie ducha polskości w młodym pokoleniu Polaków poprzez nauczanie przede wszystkim języka polskiego.

Uczniowie zmierzyli się także z niecodziennymi problemami językowymi, wykonując trudne lingwistycznie zadania. Były łamańce językowe, gry słowne, ćwiczenia na rozpoznawanie szczególnie problematycznych struktur gramatycznych oraz quizy, które zachęcały do wyszukiwania błędów językowych.

Z tych nietypowych słowno-językowych zmagań uczniowie wychodzili zwycięsko, a co najważniejsze z uśmiechem na twarzy. Oprócz tego recytacja poezji oraz odczytywanie fragmentów dzieł m.in. Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego umilały wszystkim obchody tego szczególnego święta. Młodzież licealna zapoznała się z nowościami wydawniczymi z zakresu językoznawstwa oraz zgromadziła słynne powiedzenia na temat języka polskiego. Dzień Języka Ojczystego upłyną w naszej szkole w przyjemnej atmosferze zgodnie z powiedzeniem „uczę się bawiąc”, a także utwierdził po raz kolejny uczniów i nauczycieli w przekonaniu, że kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę to nasza wspólna i jakże wspaniała powinność.

Katarzyna Gorzelska, wychowawca klasy VIII