Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

…Pytam, dlaczego Was wyklęto?
Dlaczego za wrogów wzięto?
Prawda z kłamstwem wygrała
Choć wiele lat na to czekała.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w kalendarzu przypada na 1 marca. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Oddziały zbrojne o antykomunistycznym charakterze walczyły z Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. Podziemie niepodległościowe działało także na Kresach Wschodnich.

Dzień 6 marca był okazja do celebrowania wydarzeń z przeszłości. Zachęcał uczniów Szkoły Polskiej do wzmacniania współczesnego patriotyzmu, który jest związany z troską i zainteresowaniem losami Polski, bo jak mówił Jan Kochanowski – „…a komu otwarta droga do nieba, to tym, co służą Ojczyźnie

Tego dnia społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z inicjatywy nauczycieli przeprowadzone były liczne pogadanki i wykłady z prezentacjami, przypominając historie bohaterów niepodległościowego podziemia. Uczniowie przedstawili przygotowane na tę okoliczność prace plastyczne i prezentacje multimedialne. Wszyscy z dumą wysłuchali fragmentów koncertu poświęconego Żołnierzom Wyklętym, który przygotowany został przez IPN i Filharmonię krakowską.

Godnie uczciliśmy pamięć zapomnianych bohaterów.

Nauczyciele Wiedzy o Polsce.