10 kwietnia – Nauczanie w trybie zdalnym

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Uprzejmie informuję, iż po okresie przerwy świątecznej Szkoła Polska w Chicago w dniu 10 kwiecień 2021 roku przechodzi na nauczanie w trybie zdalnym. W tym okresie praca z uczniami odbywać się będzie w trybie on-line w ścisłym kontakcie z nauczycielami, którzy będą wspomagać pracę uczniów drogą mailową.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane bezpośrednio przez wychowawców klas.

Proszę wszystkich uczniów oraz rodziców o współpracę z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Anna Awakowicz
p.o. Kierownik Szkoły Polskiej
w Chicago