Czerpmy radość z dawania!

W dzisiejszych czasach szczególnie ważne jest kształtowanie w młodych ludziach uczucia empatii dla potrzebujących. Niezwykle istotna jest świadomość tego, że istnieją miejsca, gdzie szczęściu trzeba pomóc. Potrzebę wspierania innych dostrzegł Samorząd Uczniowski, który podjął szlachetną inicjatywę pomocy materialnej dla Domu Samotnej Matki w Chicago. Ośrodek ten świadczy pomoc dla matek samotnie wychowujących swoje dzieci. Uczniowie sami zaprojektowali maseczki z logo naszej szkoły, przeprowadzili promocję inicjatywy wśród szkolnej społeczności oraz sprzedaż, z której dochód przeznaczyli na potrzeby Domu. Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Anastasia Wysocka przekazała na ręce siostry Marty uzbierane środki, nasz wielkopostny dar serca dla innych. Siostra Marta wyraziła głęboką wdzięczność i przekazała serdeczne życzenia naszej szkole. Członkowie Samorządu składają wielkie podziękowania Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za poparcie akcji i okazane serce! Jednocześnie podkreślają, że autentyczne poczucie szczęścia kryje się w dawaniu, gdyż jak wielokrotnie przypominał Jan Paweł II „człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.