„Witaj majowa jutrzenko…”

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Polskiej
im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. W tym roku mija 230 lat od dnia, gdy 3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni uchwalił Ustawę Rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 r. ustawą regulującą prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Rosję, Prusy i Austrię w 1772 r. Autorami Konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Regulowała ona ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, w sobotę, 1 maja 2021 r. uczniowie Szkoły Polskiej uczestniczyli w różnorodnych zajęciach, które miały przybliżyć im te ważne wydarzenia. Uczniów i rodziców już na progu szkoły witała radosna melodia – „Witaj majowa jutrzenko…”.

Wszyscy obecni mogli utwierdzić się w przekonaniu, że warto i należy pielęgnować patriotyzm nie tylko od święta, ale także każdego dnia. W tym szczególnym dniu, nasi uczniowie, nauczyciele oraz rodzice byli ubrani w barwy narodowe, a na samochodach powiewały biało-czerwone flagi.

Podczas zajęć uczniowie klasy 3 SP odświętnie ubrani, trzymając w ręku chorągiewki udali się na paradę 3-majową korytarzami naszej szkoły. Podczas zajęć trzecioklasiści rozmawiali na temat świąt majowych oraz sposobów wyrażania szacunku wobec naszych symboli narodowych. Uczniowie wspólnie pracowali nad pisaniem hymnu państwowego.  Rozbrzmiewająca melodia piosenki “Wiwat Maj! Trzeci Maj!” wprowadziła dzieci w radosny nastrój przybliżający czasy uchwalenia Konstytucji 3-Maja.

2 maja obchodzony jest również Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W celu podkreślenia znaczenia tego symbolu narodowego uczniowie klas młodszych wykonali biało-czerwone chorągiewki, a przedstawiciele Rady Rodziców naszej szkoły rozdali w klasach ręcznie wykonane polskie flagi.

Po wejściu na drugie piętro uwagę przykuły ciekawe prace plastyczne uczniów starszych klas, którzy w interesujący sposób przedstawili wydarzenia tamtego okresu. Każda klasa mogła je zobaczyć, zrobić sobie przy nich zdjęcie. Największą atrakcją dnia byli „specjalni goście”, których można było spotkać w szkole. Nasi uczniowie – Emilia, Mikołaj, Adrian i Damian wcielili się w postacie historyczne związane z uchwaleniem Konstytucji. Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Staszic oraz Hugo Kołłątaj z zaciekawieniem opowiadali o Konstytucji 3 Maja. Była to żywa lekcja historii dla wszystkich uczniów.

Na lekcjach Wiedzy o Polsce w klasach starszych zostały przeprowadzone pogadanki na temat Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja. Patriotyczne treści zostały zilustrowane odpowiednimi filmami i prezentacjami. Uczniowie przygotowali piękne plakaty, plansze historyczne przedstawiające postacie i wydarzenia związane z Konstytucją 3 Maja.

Pani kierownik Szkoły korzystając z tej wyjątkowej okazji, złożyła życzenia całej społeczności szkolnej życząc dobrego zdrowia oraz szczęścia w domach i rodzinach, będących najtrwalszą ostoją polskości.