Oferty pracy

Kierownik Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago ogłasza nabór na stanowisko:

  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 4/26 etatu
  • nauczyciela języka polskiego 3/26 etatu