Powrót do Szkoły

Drodzy Rodzice

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy Szkoły Polskiej.

Od 29 maja 2021 r. zajęcia będą odbywały się w systemie klasowo – lekcyjnym według dotychczasowego planu lekcji.

 

p.o. Kierownik Szkoły Polskiej

mgr Anna Awakowicz