NAGRODZONE PRACE UCZNIÓW SZKÓŁ POLSKICH W RAMACH KONKURSU „Czytajmy Polskich Autorów”

Szkoły Polskie z siedzibą w Chicago, Montrealu, Nowym Jorku, Toronto i Waszyngtonie przeprowadziły II edycję konkursu „Czytajmy Polskich Autorów”, który zorganizowany był w ramach Światowych Dni Książki i Prasy. Przewodnim celem konkursu było: wzbogacenie wiedzy na temat polskiej literatury, wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania, rozwijanie wrażliwości czytelniczej i kulturowej oraz promowanie wartości uniwersalnych, takich jak patriotyzm, poszanowanie tradycji i kultury.

Z nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała i nagrodziła aż 11 prac z Naszej Szkoły.

Zapraszamy do prezentacji wszystkich nagrodzonych prac konkursowych.

Uczestnikom gratulujemy talentu i oryginalnych pomysłów.