ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W sobotę, 5 czerwca 2021 roku, w Szkole Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 oraz pożegnanie klasy maturalnej. Cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście spotkali się w Kościele St. Francis Borgia, aby o godz. 10:00 wziąć udział w Mszy Św. podsumowującej obecny rok szkolny. Msza Święta, celebrowana przez Księdza Mariusza Stefanowskiego rozpoczęła się od odśpiewania przez uczennicę klasy maturalnej – Zuzannę Łapę, czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie ustępujący poczet sztandarowy uroczyście przekazał sztandar Szkoły pod opiekę młodszym kolegom z klasy II LO. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 swoją obecnością zaszczycili zacni goście i przyjaciele Szkoły: Pani Wicekonsul – Paulina Szafałowicz, Porucznik pilot – Pan Zbigniew Kwapisz- przedstawiciel Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koła Chicago oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Anita Markiewicz.

Po Mszy Świętej nastąpiła ceremonia pożegnania klasy maturalnej, którą poprowadziła wychowawczyni klasy, Pani Małgorzata Biedroń. Na początku spotkania głos zabrała Pani Kierownik Szkoły, Anna Awakowicz, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych i w krótkim przemówieniu skierowała do odchodzącej młodzieży kilka słów pożegnania, podkreślając wagę tego ważnego dla nich dnia. W dalszej części wystąpienia pani Kierownik wręczyła dyplomy uznania i imienne podziękowała wszystkim przedstawicielom Rady Rodziców za pomoc, zaangażowanie i owocną pracę na rzecz społeczności szkolnej w roku szkolnym 2020/2021. Następnie szczególne życzenia dla absolwentów przekazała Pani Wicekonsul, Paulina Szafałowicz, która wyraziła dumę i zachwyt z ich osiągnięć w poznawaniu języka polskiego, polskiej historii i geografii. W dalszej kolejności wystąpiła przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Anita Markiewicz, która podziękowała maturzystom za wytężone lata nauki w Szkole Polskiej i godne reprezentowanie jej imienia na arenie pozaszkolnej.

Po wysłuchaniu przemówień maturzyści przedstawili krótką część artystyczną, podczas której prezentowali nawzajem swoje sylwetki oraz odczytali i wyśpiewali podziękowania dla Pani Kierownik, Rodziców, Nauczycieli, Wychowawczyni oraz wszystkich pracowników Szkoły Polskiej. Duże zainteresowanie zebranych wzbudziła prezentacja zabawnych dyplomów ukończenia Szkoły Polskiej dla Rodziców Absolwentów, które przygotowali i wręczyli im sami uczniowie. Przedostatnim punktem programu było słowno – muzyczne wystąpienie młodszych kolegów z klasy siódmej i I LO, którzy w imieniu społeczności uczniowskiej pożegnali absolwentów i życzyli im wiele szczęścia na dalszej drodze.

Podczas uroczystości Pani Kierownik, Anna Awakowicz wraz z Panią Wicekonsul, Anną Szafałowicz wręczyły 11 absolwentom Szkoły Polskiej świadectwa, dyplomy oraz nagrody książkowe.

Na zakończenie uroczystości abiturienci dumnie przesunęli chwosty na swoich czapkach, ze strony prawej na lewą, na znak symbolicznego przejścia ze statusu ucznia do statusu absolwenta Szkoły Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Następnie uczniowie, zwyczajem absolwentów, podrzucili do góry swoje czapki graduacyjne, otrzymując od zebranych gości gromkie brawa.

Nie obyło się bez łez i żalu za tym, że kończy się jeden z etapów życia, że czas się rozstać.

Po uroczystości w kościele, wszyscy uczniowie Szkoły Polskiej wraz z wychowawcami udali się do swoich sal lekcyjnych, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie świadectw i nagród.

Odchodzącym Absolwentom dziękujemy za bycie piękną częścią historii naszej Szkoły przez wiele lat, gratulujemy ukończenia Szkoły i pomyślnego zdania egzaminów końcowych oraz życzymy szczęśliwego startu w dorosłe życie.

Wszystkim Uczniom życzymy bezpiecznych i udanych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

Zapraszamy do wysłuchania radiowej relacji Andrzeja Baraniaka – z uroczystego zakończenie roku szkolnego 2020-2021 w Szkole Polskiej im.7 Eskadry Kościuszkowskiej w Chicago, która ukazała się w „Polonijnym Magazynie Informacyjnym – co?, gdzie?, kiedy?”